Warsztaty Masterclass z Radioterapii 2021

Tuesday, November 23, 2021 - 9:00 AM
CZIiTT (s. 405)

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
Nov 23, 2021
AM
9:00 AM
Rozpoczęcie (until 9:10 AM) (4.05)
9:10 AM
Wykłady - Daniel Kikola (Warsaw University of Technology (PL)) Maja Katarzyna Mackowiak-Pawlowska (Warsaw University of Technology (PL)) Daniel Kikola (Lawrence Berkeley National Laboratory) Katarzyna Grebieszkow (Warsaw University of Technology (PL)) Daniel Kikola (Warsaw University of Technology) (until 11:30 AM) (4.05)
9:15 AM Wykład wstępny - Katarzyna Grebieszkow (Warsaw University of Technology (PL))   (4.05)
10:15 AM Przerwa   (4.05)
10:30 AM Wprowadzenie do ćwiczenia - Daniel Kikola (Warsaw University of Technology) Daniel Kikola (Warsaw University of Technology (PL))   (4.05)
11:30 AM
Wykłady - Maja Katarzyna Mackowiak-Pawlowska (Warsaw University of Technology (PL)) (until 11:40 AM) ()
11:30 AM Sprawy organizacyjne - Maja Katarzyna Mackowiak-Pawlowska (Warsaw University of Technology (PL)) Justyna Monika Cybowska (Warsaw University of Technology (PL))   ()
11:40 AM --- Obiad / przerwa ---
PM
1:00 PM
Zajęcia przy komputerach - Justyna Monika Cybowska (Warsaw University of Technology (PL)) Malgorzata Anna Janik (Warsaw University of Technology (PL)) Maja Katarzyna Mackowiak-Pawlowska (Warsaw University of Technology (PL)) (until 4:00 PM) (s. 405)
4:00 PM --- Przerwa ---
4:10 PM
Opracowanie prezentacji, podsumowanie wyników (until 4:40 PM) (s. 405)
4:40 PM
Wideokonferencja (until 5:10 PM) (s. 405)
5:10 PM
Zakończenie (until 5:30 PM) (s. 405)