Jun 15 – 17, 2022
Europe/Stockholm timezone

Program for High School Teachers

Onsdagen den 15 juni
12.30–13.00    Registrering och kaffe på ESS
                        (Samling på ESS Partikelgatan 2 i Lund)
13.00–13.15    Introduktion ESS-besök
13.15–14.00    Experiment med neutroner vid ESS 
14.00–14.45    Strålkällan vid ESS
14.45–15.00    Säkerhetsinformation
15:00–15.15    Fika
15:15-15:30     Ta på skyddskläder                  
15.30–16.30    Workshop eller Rundtur på ESS
16.30–16.45    Ta av eller på skyddskläder
16.45–17.45    Rundtur på ESS eller Workshop
17.45–18.00    Ta av skyddskläder och avslutning på ESS
18.00–18:15    Spårvagn till Fysicum               
18:15–18:30    Undervisningssektionen informerar
18:30–20:00    Gymnasielärarbuffé på Fysicum
(Föranmälan fordras pga begränsat antal platser på ESS – Fullbokat)

Torsdagen den 16 juni 2022
Plenarsessioner och konferensmiddag på AF-borgen.

Fredagen den 17 juni 2022
09.00–10.00   Magneter och människor – MR i forskning och medicin
                       Karin Markenroth Bloch
                       Forskare och föreståndare för den nationella 7T-anläggningen,
                       Lunds Universitet
                       (Fysicum sal K404)
10.00–10.20   Fika
10.20–11.20   Joniserande strålning i medicinens tjänst för diagnostik och terapi
                       Michael Ljungberg,
                       Professor och avdelningsföreståndare för Medicinsk strålningsfysik, Lund
                       (Fysicum sal K404)
(Alla är välkomna!)
 
eller
 
9.00–12.00      Workshop inklusive tid för fika (Fysicum sal L421)
(Föranmälan fordras pga begränsat antal platser till workshopen – Fullbokat)
Investigative Science Learning Environment and student learning of energy
Eugenia Etkina (Rutgers University, USA) and Gorazd Planinsic (University of Ljubljana, Slovenia)
 
In this workshop the participants will learn the foundations of the Investigative Science Learning Environment approach (ISLE) to teaching and learning physics and how to use this approach to help students invent the concepts of energy, work, and energy conservation. Specifically, we will focus on the idea of a system and a bar charts as a representation of work-energy processes. The ISLE approach is a scaffolded inquiry approach that helps students learn physics by engaging them in the processes that mirror scientific practice. The students, working in groups, start by observing physical phenomena, identifying patterns, and devising conceptual and quantitative models. Then they design experiments to test the models trying to rule them out. Finally, the students apply the models that were not ruled out by the testing experiments for practical purposes.