Particle Therapy Masterclass in Varna (Bulgaria) 2024

Wednesday, February 28, 2024 - 10:00 AM


        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
Feb 28, 2024
AM
10:00 AM Откриване - Svejina Dimitrova   ()
10:10 AM Йонизиращо лъчение в медицината - Borislav Pavlov (University of Sofia - St. Kliment Ohridski (BG))   ()
11:00 AM Кафе-пауза   ()
11:10 AM Въведение в Адронната терапия - Leandar Litov (University of Sofia - St. Kliment Ohridski (BG))   ()
PM
12:10 PM Обедна почивка   ()
1:10 PM Наблюдение на Слънце и слънчеви петна - Mrs Antoaneta Avramova   ()
1:50 PM Въведение в планирането на терапия с частици с matRAD - Svejina Dimitrova   ()
2:30 PM Hands-on session - Svejina Dimitrova   ()
4:45 PM Кафе-пауза   ()
5:00 PM Video conference   ()
5:45 PM Quiz   ()