Particle Therapy Masterclass in Varna (Bulgaria) 2024

Europe/Sofia
Svejina Dimitrova, Leandar Litov (University of Sofia - St. Kliment Ohridski (BG)), Borislav Pavlov (University of Sofia - St. Kliment Ohridski (BG)), Peicho Petkov (University of Sofia - St. Kliment Ohridski (BG)), Boyka Aneva (Bulgarian Academy of Sciences (BG))
Description

МЕЖДУНАРОДЕН МАЙСТОРСКИ КЛАС ПО ТЕРАПИЯ С ЧАСТИЦИ 2024г.

 

За регистрация се свържете по имейл с г-жа Свежина Димитрова: svejina@gmail.com или по телефон: 0882567064

 

На 28 февруари 2024 г.  за първи път в гр. Варна (България) ще се проведе Майсторски клас по  „Терапия с частици“. Класът е предвиден за ученици от гимназиите, но се допуска и участието на интересуващи се студенти. Събитието се организира от IPPOG (International Particle Physics Outreach Group https://ippog.org/), Народната астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник", Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (www.phys.uni-sofia.bg), SEEIIST (https://seeiist.eu/) , София Тех Парк и съдействието на  OSOS (Отворени училища за отворено общество). Събитието е част от програмата на майсторските класове на IPPOG в България.

Майсторският клас по „Терапия с частици“  показва нагледно значимостта на фундаменталните изследвания за приложения в медицината и полезността им за обществото. Участниците ще могат да се запознаят с използваните техники за лечение на онкологични заболявания, чрез облъчване с фотонно лъчение и ускорени снопове заредени частици (протони или въглеродни йони).

 

          1.      Увод. Ще бъдат изнесени лекции за запознаване на участниците  с основните величини и механизми, които характеризират въздействието на йонизиращото лъчение върху живите организми. Пред тях ще бъде представен и подготвения от SEEIIST проект на бъдещ център за адронна терапия и свързаните с него научни изследвания.

          2. Практическа работа. В практическата част участниците ще могат да използват специализирания софтуер  matRad (създаден в Център за изследване на рака DKFZ в гр. Хайлделберг, Германия), за да разработят план за лъче- лечение и да сравнят резултатите от облъчване с фотони и ускорени снопове заредени частици.

          3. Видео конференция. Ще се проведе видео конференция, на която освен участниците от България, ще присъстват техни връстници от други държави, както и експерти от областта на адронната терапия. Резултатите на отделните работни групи ще бъдат представени под формата на презентации и ще се проведе дискусия. Ще има и викторина за  всички участници в майсторския клас.

Майсторският клас ще продължи през целия ден на 28 февруари 2024 г. 

Изисквания към кандидатите :

владеене на английски език на работно ниво

базови компютърни умения

да могат да се включат в събитието, използвайки  Zoom

да имат достъп до компютър с необходимия изчислителен ресурс – поне 8 GB RAM.

желателно е учениците да си донесат лаптоп, на който ще работят

операционната система трябва да е някоя от следните:

Windows 10

или Ubuntu 18.04 (или по-нова версия)

или MacOS High Sierra

да са инсталирали предварително пакета  matRad. Подробни инструкции, могат да бъдат намерени тук: https://indico.cern.ch/event/840212/page/17988-software-installation

Желаещите да участват в класа трябва да кандидатстват, като попълнят регистрационната форма на сайта.

Броят на участниците в класовете е ограничен  до 30 на място в София Тех Парк и 20 онлайн. Приетите кандидати ще бъдат информирани по електронната поща. 

Настоящият майсторски клас е част от инициативата на IPPOG за провеждане на майсторски класове по физика на елементарните частици.

В България майсторските класове се осъществяват с подкрепата на Физическия факултет на  Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, Българска академия на науките,  Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”, София Тех Парк и  продължението на проекта OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейската програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации.

За всички участници в класовете са предвидени две общи онлайн лекции на 16.02.2024 г. От 16:00 часа, които ще въведат учениците в света на елементарните частици и участието на България в Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН.

  • Обзор на дейностите на ЦЕРН и българското участие в ЦЕРН - 16:00
    • Лектор: инж. Зорница Захариева, ЦЕРН
  • Физика на елементарните частици - 17:00
    • лектор: проф. Леандър Литов, СУ "Св. Кл. Охридски"

Онлайн лекциите за всички участници ще бъдат достъпни на следния zoom линк, а също така ще се излъчват на живо в профилите на София Тех Парк във Facebook и YouTube, където ще може да задавате въпроси към нашите гости.
Zoom линкът ще бъде активиран половин час преди първата лекция.