CERN CMS Masterclass in Bulgaria 2024 - Maths and Science High School " Akad. Sergei Korolyov" , Blagoevgrad

Europe/Sofia
"Akad. Sergey Pavlovich Korolyov" High school of Mathematics, Blagoevgrad

"Akad. Sergey Pavlovich Korolyov" High school of Mathematics, Blagoevgrad

Mariana Shopova (Bulgarian Academy of Sciences (BG)), Milena Hristova Misheva (Bulgarian Academy of Sciences (BG))
Description

МАЙСТОРСКИ КЛАС НА ЦЕРН 2024г.

През 2024г. българските ученици отново са поканени да участват в международен майсторски клас на ЦЕРН в България. Събитието се организира всяка година в рамките на International Particle Physics Outreach Group IPPOG и International Masterclasses. В България класовете се организират съвместно от  Физическия факултет на Софийския университет, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, София Тех Парк, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”, Физико-технологичен факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации.

Това е ден за научни изследвания на учениците, на възраст от 15 до 19 години. Участвайки в събитието учениците ще могат за един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици. В майсторския клас на ЦЕРН в България учениците ще извършват измервания по данни на експериментите CMS. След уводни лекции по теория на елементарните частици, описание на детектора и обяснения за методиката на изследванията, учениците ще направят сами оценката на данните от експериментите на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видео-конференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.

Класовете по "Терапия с частици" ще се проведат в София и Варна както следва:

12 февруари 2024 Клас по терапия с частици в София Тех Парк
Желаещите да участват могат да се регистрират на страницата на класа:
30 ученика

28 февруари 2024 Клас по терапия с частици в НАОП “Н.Коперник”, гр. Варна
Желаещите трябва да се свържат с координатора на събитието г-жа Свежина Димитрова.
Повече информация за събитиет може да намерите на страницата на класа или на страницата на обсерваторията

Класове с данни от експеримента CMS на ЦЕРН ще се проведат последователно в няколко града в страната на датите, както следва:

9 февруари 2024 -  Клас само за момичета в рамките на международния ден на жените в науката - в НАОП “Н.Коперник”, гр. Варна
Желаещите трябва да се свържат с координатора на събитието г-жа Свежина Димитрова.
Повече информация за събитиет може да намерите на страницата на класа  или на страницата на обсерваторията

22 февруари 2024 -  за учениците от страната и София - във Физически факултет на СУ "Св. Кл. Охридски, София"
Желаещите да участват могат да се регистрират на страницата на класа.
координатори - проф. дфн Леандър Литов,  доц. Борислав Павлов и доц. Пейчо Петков
30 ученика

26 февруари 2024  - за учениците от ПГ "Велизар Пеев" и СУ "Иван Вазов" в гр. Своге - в Професионална гимназия "Велизар Пеев", гр. Своге
Координатор - г-жа Марияна Кацарова, г-жа Здравка Андреева и доц. Румяна Хаджийска
29 ученика

6 март 2024  -за учениците от страната и София  - в Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - Българска академия на науките, гр. София
Желаещите да участват могат да се регистрират на страницата на класа.
Координатор - доц. Румяна Хаджийска, гл.ас. Мариана Шопова, ас. Милена Мишева
28 ученика

8 март 2024 - за учениците от Златоград – в СУ "Антим I" - град Златоград
Координатори – гл.ас. Мариана Шопова и г-жа Дафинка Ясенова
30 ученика

11 март 2024  -за учениците от Благоевград - в ПМГ "Акад. Сергей Корольов", гр. Благоевград
Желаещите да участват могат да се регистрират на страницата на класа.
Координатори - г-жа Милена Славкова, гл.ас. Мариана Шопова и ас. Милена Мишева
30 ученика

19 март 2024 - за учениците от Варна и близки населени места - в НАОП “Н.Коперник”, гр. Варна
Желаещите трябва да се свържат с координатора на събитието г-жа Свежина Димитрова.
Повече информация за събитиет може да намерите на страницата на класа или на страницата на обсерваторията
Координатор - г-жа Свежина Димитрова и доц. Румяна Хаджийска
30 ученика

Начало на майсторския клас е 10:00ч., а видео конференцията с ЦЕРН е в 17:00ч. Подробната програма ще бъде обявена допълнително на страницата на събитието. Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към физиката и науката като цяло. Учителите - координатори ще подберат участниците в майсторските класове в отделните градове.

За всички участници в класовете са предвидени две общи онлайн лекции на 16.02.2024 г. От 16:00 часа, които ще въведат учениците в света на елементарните частици и участието на България в Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН.

 • Обзор на дейностите на ЦЕРН и българското участие в ЦЕРН - 16:00
  • Лектор: инж. Зорница Захариева, ЦЕРН
 • Физика на елементарните частици - 17:00
  • лектор: проф. Леандър Литов, СУ "Св. Кл. Охридски"

Онлайн лекциите за всички участници ще бъдат достъпни на следния zoom линк, а също така ще се излъчват на живо в профилите на София Тех Парк във Facebook и YouTube, където ще може да задавате въпроси към нашите гости.
Zoom линкът ще бъде активиран половин час преди първата лекция.

 

Учениците, кандидатстващи за класовете в София трябва да се регистрират като попълнят регистрационната форма. Формите за регистрация ще бъде отворени от 25 януари 2024 г. Броят на участниците за класовете в София е ограничен. Кандидатите ще бъдат приемани по реда на тяхната регистрация. Желателно е участниците да разполагат с лаптоп, който да може да използват по време на класа. Ако не разполагате с такъв, моля отбележете при попълване на формата.

Videoconference
CERN Masterclass in Bulgaria 2024
Zoom Meeting ID
61320267486
Description
Тази ZOOM връзка ще бъде активна за потребителите по времето на класа.
Host
Roumyana Mileva Hadjiiska
Useful links
Join via phone
Zoom URL
  • Introduction to High Energy and Elementary Particle Physics
   Conveners: Mariana Shopova (Bulgarian Academy of Sciences (BG)), Milena Hristova Misheva (Bulgarian Academy of Sciences (BG))
  • Practical Exercise on CMS Open Experimental Data
   • 5
    Practical Exercise on CMS Open Experimental Data
   • 4:20 PM
    Break
   • 6
    Preliminary discussion of the results
   • 7
    Online video conference with CERN and the other international participants
   • 8
    Final words (and certificates)