March 11, 2024
"Akad. Sergey Pavlovich Korolyov" High school of Mathematics, Blagoevgrad
Europe/Sofia timezone

МАЙСТОРСКИ КЛАС НА ЦЕРН 2024г.

През 2024г. българските ученици отново са поканени да участват в международен майсторски клас на ЦЕРН в България. Събитието се организира всяка година в рамките на International Particle Physics Outreach Group IPPOG и International Masterclasses. В България класовете се организират съвместно от  Физическия факултет на Софийския университет, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, София Тех Парк, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”, Физико-технологичен факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации.

Това е ден за научни изследвания на учениците, на възраст от 15 до 19 години. Участвайки в събитието учениците ще могат за един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици. В майсторския клас на ЦЕРН в България учениците ще извършват измервания по данни на експериментите CMS. След уводни лекции по теория на елементарните частици, описание на детектора и обяснения за методиката на изследванията, учениците ще направят сами оценката на данните от експериментите на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видео-конференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.

Класовете по "Терапия с частици" ще се проведат в София и Варна както следва:

12 февруари 2024 Клас по терапия с частици в София Тех Парк
Желаещите да участват могат да се регистрират на страницата на класа:
30 ученика

28 февруари 2024 Клас по терапия с частици в НАОП “Н.Коперник”, гр. Варна
Желаещите трябва да се свържат с координатора на събитието г-жа Свежина Димитрова.
Повече информация за събитиет може да намерите на страницата на класа или на страницата на обсерваторията

Класове с данни от експеримента CMS на ЦЕРН ще се проведат последователно в няколко града в страната на датите, както следва:

9 февруари 2024 -  Клас само за момичета в рамките на международния ден на жените в науката - в НАОП “Н.Коперник”, гр. Варна
Желаещите трябва да се свържат с координатора на събитието г-жа Свежина Димитрова.
Повече информация за събитиет може да намерите на страницата на класа  или на страницата на обсерваторията

22 февруари 2024 -  за учениците от страната и София - във Физически факултет на СУ "Св. Кл. Охридски, София"
Желаещите да участват могат да се регистрират на страницата на класа.
координатори - проф. дфн Леандър Литов,  доц. Борислав Павлов и доц. Пейчо Петков
30 ученика

26 февруари 2024  - за учениците от ПГ "Велизар Пеев" и СУ "Иван Вазов" в гр. Своге - в Професионална гимназия "Велизар Пеев", гр. Своге
Координатор - г-жа Марияна Кацарова, г-жа Здравка Андреева и доц. Румяна Хаджийска
29 ученика

6 март 2024  -за учениците от страната и София  - в Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - Българска академия на науките, гр. София
Желаещите да участват могат да се регистрират на страницата на класа.
Координатор - доц. Румяна Хаджийска, гл.ас. Мариана Шопова, ас. Милена Мишева
28 ученика

8 март 2024 - за учениците от Златоград – в СУ "Антим I" - град Златоград
Координатори – гл.ас. Мариана Шопова и г-жа Дафинка Ясенова
30 ученика

11 март 2024  -за учениците от Благоевград - в ПМГ "Акад. Сергей Корольов", гр. Благоевград
Желаещите да участват могат да се регистрират на страницата на класа.
Координатори - г-жа Милена Славкова, гл.ас. Мариана Шопова и ас. Милена Мишева
30 ученика

19 март 2024 - за учениците от Варна и близки населени места - в НАОП “Н.Коперник”, гр. Варна
Желаещите трябва да се свържат с координатора на събитието г-жа Свежина Димитрова.
Повече информация за събитиет може да намерите на страницата на класа или на страницата на обсерваторията
Координатор - г-жа Свежина Димитрова и доц. Румяна Хаджийска
30 ученика

Начало на майсторския клас е 10:00ч., а видео конференцията с ЦЕРН е в 17:00ч. Подробната програма ще бъде обявена допълнително на страницата на събитието. Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към физиката и науката като цяло. Учителите - координатори ще подберат участниците в майсторските класове в отделните градове.

За всички участници в класовете са предвидени две общи онлайн лекции на 16.02.2024 г. От 16:00 часа, които ще въведат учениците в света на елементарните частици и участието на България в Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН.

  • Обзор на дейностите на ЦЕРН и българското участие в ЦЕРН - 16:00
    • Лектор: инж. Зорница Захариева, ЦЕРН
  • Физика на елементарните частици - 17:00
    • лектор: проф. Леандър Литов, СУ "Св. Кл. Охридски"

Онлайн лекциите за всички участници ще бъдат достъпни на следния zoom линк, а също така ще се излъчват на живо в профилите на София Тех Парк във Facebook и YouTube, където ще може да задавате въпроси към нашите гости.
Zoom линкът ще бъде активиран половин час преди първата лекция.

 

Учениците, кандидатстващи за класовете в София трябва да се регистрират като попълнят регистрационната форма. Формите за регистрация ще бъде отворени от 25 януари 2024 г. Броят на участниците за класовете в София е ограничен. Кандидатите ще бъдат приемани по реда на тяхната регистрация. Желателно е участниците да разполагат с лаптоп, който да може да използват по време на класа. Ако не разполагате с такъв, моля отбележете при попълване на формата.

Starts
Ends
Europe/Sofia
"Akad. Sergey Pavlovich Korolyov" High school of Mathematics, Blagoevgrad