Polish Teachers Programme 11/2007

from Sunday, November 25, 2007 (8:00 AM) to Saturday, December 1, 2007 (11:00 PM)
CERN (6 2-024)

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
Nov 25, 2007
Nov 26, 2007
Nov 27, 2007
Nov 28, 2007
Nov 29, 2007
Nov 30, 2007
Dec 1, 2007
AM
8:00 AM Breakfast   (Restaurant 1)
9:00 AM Welcome and site tour - Mick Storr (CERN)   (6 2-024)
10:00 AM Introduction to the programme - Mick Storr (CERN)   (6 2-024)
11:00 AM CERN – mecca for physicists/ CERN - mekka dla fizyków - Andrzej Siemko (CERN)   (6 2-024)
Slides
Video
9:00 AM Welcome to CERN - Maximilian Metzger (CERN)   (6 2-024)
9:15 AM History of the Universe/ Historia Wszechswiata - Prof. Marek Demianski (Institut of Physics, University of Warsaw)   (6 2-024)
Slides
Video
10:30 AM The Quintessence of Matter/ Istota materii - Mieczyslaw Krasny (LPNHE, Uviversity Paris)   (6 2-024)
Slides
Video
11:30 AM Introduction to COMPASS / Wprowadzenie do COMPASS - Marcin Stolarski (Faculty of Physics - Warsaw University of Technology)   (6 2-024)
Slides
Video
9:00 AM Hunting for the Lost Symmetry/W poszukiwaniu utraconej symetrii - Mieczyslaw Krasny (LPNHE, Uviversity Paris)   (6 2-024)
Slides
Video
10:00 AM Introduction to accelerators/Wstęp do fizyki akceleratorów - Sławomir Wronka (Soltan Institute for Nuclear Studies)   (6 2-024)
Slides
Video
11:00 AM Applied physics in accelerators/Fizyka stosowana w akceleratorach - Andrzej Siemko (CERN)   (6 2-024)
Slides
Video
9:00 AM The Mysteries of Black Holes/Tajemnice Czarnych Dziur - Marek Demianski (University of Warsaw)   (6 2-024)
Slides
Video
10:00 AM Q/A Cosmology - Marek Demianski (University of Warsaw)   (6 2-024)
11:00 AM Modern Particle Detectors/ Współczesne detektory cząstek - Leszek Ropelewski (CERN)   (6 2-024)
9:00 AM Elementary particles along subsequent epochs of the universe / Cząstki elementarne w kolejnych epokach wszechświata - Dr Krzysztof Turzynski (University of Michigan)   (6 2-024)
Slides
Video
10:00 AM Q/A Particle Physics   (6 2-024)
11:00 AM Accelerators and particle detectors around us/ Akceleratory i detektory cząstek wokół nas - Dr Sławomir Wronka (Soltan Institute for Nuclear Studies)   (6 2-024)
Video
9:00 AM Acccelerators in oncological radiotherapy/Akceleratory w radioterapii onkologicznej - Prof. Michael Waligorski (Centre of Oncology Krakow Division)   (6 2-024)
document
Slides
Video
10:00 AM Q/A Accelerators/Detectors - Sławomir Wronka (Zoltan Institute for Nuclear Studies) Michal Waligorski (Centrum Onkologii Oddzial w Krakowie) Leszek Ropelewski (CERN) Andrzej Siemko (CERN)   (6 2-024)
11:00 AM Finding a needle in a hay stack /Jak znaleźć igłę w stogu siana - Mariusz Witek (Institute of Nuclear Physics, PAN)   (6 2-024)
Slides
Video
9:00 AM Hands-on Classical experiments/ Klasyczne eksperymenty fizyczne w pigułce - Leszek Hajduk (Institute of Nuclear Physics, PAN) Edward Nowak (AGH Krakow) Pawel Jodlowski (AGH Krakow) Adam Drozd (AGH Krakow)   (6 2-024)
11:00 AM Programme evaluation and close - Mick Storr (CERN)   (6 2-024)
PM
12:00 PM --- Lunch ---
2:00 PM PS/AD – Synchrotron protonowy (PS) i Dezakcelerator Antyprotonów (AD) oraz “Fabryka Antymaterii” - Andrzej Siemko (CERN)   (6 2-024)
2:00 PM Zapoznanie się z edukacyjnymi zasobami CERN - Mick Storr (CERN)   (6 2-024)
4:00 PM Team building / Przedstawienie uczestników programu, integracja zespołu - Mick Storr (CERN)   (6 2-024)
6:00 PM Welcome aperitif   (6 2-024)
12:00 PM --- Lunch ---
2:00 PM Microcosm - Dr Julia Hoffman (SMU)   (33 Reception)
2:00 PM Visit Compass   (33 Reception)
12:00 PM --- Lunch ---
2:00 PM Hands-on Build a Cloud Chamber / Komora mgłowa – zrób to sam - Joachim Flammer (CERN)   (6 2-002)
2:00 PM Hands-on Cryogenics and Superconductivity/Kriogenika i nadprzewodnictwo - Andrzej Siemko (CERN)   (6 2-024)
5:00 PM Lecture Review   (6 2-024)
12:00 PM --- Lunch ---
2:00 PM Discover Geneva Treasure Hunt - Mick Storr (CERN)   (6 2-024)
7:30 PM Programme Dinner - Mick Storr (CERN)   (2, Place de la Navigation)
12:30 PM --- Lunch ---
2:00 PM Introduction to ATLAS / Wprowadzenie do ATLAS - Zbigniew Hajduk (Institute of Nuclear Physics, PAN)   (6 2-024)
Slides
Video
Video_download
3:30 PM Tunel LHC – Eksperyment ATLAS - Jan Godlewski (CERN) Dr Julia Hoffman (SMU) Zenon Sułek (Institute of Nuclear Physics, PAN) Zbigniew Hajduk (Institute of Nuclear Physics, PAN) Andrzej Siemko (CERN)   (6 2-024)
12:00 PM --- Lunch ---
2:00 PM Working groups : What we have learned, what we can transfer to our students, follow-up actions   (6 2-024)