February 29, 2016 to March 4, 2016
Nakhon Ratchasima, Thailand
Asia/Bangkok timezone

Lecturers

Prof. Estia Eichten (Fermi Lab, USA)
Prof. Hai-Bo Li (IHEP, China)
Prof. Qiang Zhao (IHEP, China)
Dr. Feng-Kun Guo (ITP, China)
Dr. Qian Wang (Bonn Univ., Germany)