Slovak Teachers Programme 04/2009

from Sunday, 19 April 2009 (14:00) to Saturday, 25 April 2009 (23:00)
CERN (B6 2-024)

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
19 Apr 2009
20 Apr 2009
21 Apr 2009
22 Apr 2009
23 Apr 2009
24 Apr 2009
25 Apr 2009
AM
09:00 Introduction to CERN / Predstavenie CERNu - Peter Chochula (CERN)   (B6 2-024)
09:30 Slovakia at CERN / Slovensko v CERNe - Karel Šafařík (CERN)   (B6 2-024)
Slides
10:00 Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou(1) - Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)   (B6 2-024)
Slides
11:00 Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou (2) - Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)   (B6 2-024)
08:30 Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou (3) - Grygar Jiří (Czech Academy of Sciences)   (B6 2-024)
10:00 Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod (1) - Martin Mojžiš (Comenius University)   (B6 2-024)
Slides
11:00 Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (1) - Peter Chochula (CERN) Karel Šafařík (CERN)   (B6 2-024)
09:00 Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (2) - Peter Chochula (CERN) Karel Šafařík (CERN)   (B6 2-024)
10:00 Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod (2) - Martin Mojžiš (Comenius Univeristy)   (B6 2-024)
Slides
11:00 Communications in Physics Collaboration / Komunikácia vo fyzikálnej spolupráci - Marek Domaracky (California Institute of Technology)   (B6 2-024)
Slides
09:00 Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (3) - Peter Chochula (CERN) Karel Šafařík (CERN)   (B6 2-024)
Slides
10:00 Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod (3) - Martin MojžIš (Comenius University)   (B6 2-024)
Slides
11:00 Introduction to GRID Computing / Počítanie pomocou GRIDu - úvod - Juraj Sucik Robert Harakaly (CERN)   (B6 2-024)
Slides
09:00 Radiation Prtection at Acceleratos / Radiacna ochrana na urychlovacoch - Pavol Vojtyla (CERN)   (B6 2-024)
Slides
10:00 Technology transfer at CERN - example MEDIPIX / Transfer technológií v CERNe - príklad MEDIPIX - Bettina Mikulec (CERN) Ivan Mikulec (Institut fuer Hochenergiephysik (HEPHY))   (B6 2-024)
Slides
11:00 Heavy-ion Physics or Small Bang / Fyzika ťažkých iónov alebo malý tresk - Karel Šafařík (CERN)   (B6 2-024)
Slides
08:30 Depart for Chamonix and Slovakia / Odchod - smer Chamonix a Slovensko   (Hostel)
PM
17:00 Welcome Reception / Uvítacia recepcia - Mick Storr (CERN)   (Square Van Hove)
18:00 Introduction to the programme / Predstavenie programu - Mick Storr (CERN)   (Restaurant 1)
19:30 --- Dinner ---
12:00 --- Lunch ---
14:00 Introduction to ALICE / ALICE experiment - Karel Safarik (CERN)   (B6 2-024)
Slides
15:30 Visit ALICE / Návšteva ALICE   (Restaurant 1)
18:00 Football / Fotbal - Karel Safarik (CERN)   (Football field)
18:00 Lecture Review / Diskusia prednášky - Mick Storr (CERN)   (B6 2-024)
12:00 --- Lunch ---
14:00 Hands-on Build a Cloud Chamber / Postavme si hmlovú komoru - Mick Storr (CERN)   (6 2-002)
14:00 Teachers Lab Experiments   (3 R-002)
14:00 Visit Microcosm / Návšteva Microcosm   (B33 Reception)
18:00 Lecture Review / Diskusia prednášky - Mick Storr (CERN)   (Restaurant 1)
12:00 --- Lunch ---
14:00 Discover Geneva Treasure Hunt / Hľadanie Ženevského pokladu - Mick Storr (CERN)   (Entrance B)
19:30 Programme Dinner / Večera - Mick Storr (CERN)   (2 Place de la Navigation)
12:00 --- Lunch ---
14:00 Visit to the Anti-matter factory / Návšteva továrne antihmoty - Mick Storr (CERN)   (B6 2-024)
14:00 Visit to the Computer Centre / Návšteva počítačového centra - Juraj Sucik   (B513 Computer Centre)
14:00 What did we learn ? What next ? / Čo sme sa naučili? Čo ďalej? - Karel Safarik (CERN)   (513 1-023)
12:00 --- Lunch ---
14:00 Introduction to CMS / CMS experiment   (B6 2-024)
15:00 Visit CMS / Návšteva CMS   (B6 2-024)
17:00 Programme evaluation / Vyhodnotenie programu - Mick Storr (CERN)   (B6 2-024)