Slovak Teachers Programme 04/2009

Europe/Zurich
B6 2-024 (CERN)

B6 2-024

CERN

Mick Storr
  • 1
   Welcome Reception / Uvítacia recepcia Square Van Hove

   Square Van Hove

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 2
   Introduction to the programme / Predstavenie programu Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 7:30 PM
   Dinner B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

  • 3
   Introduction to CERN / Predstavenie CERNu B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Peter Chochula (CERN)
  • 4
   Slovakia at CERN / Slovensko v CERNe B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Karel Šafařík (CERN)
   Slides
  • 5
   Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou(1) B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)
   Slides
  • 6
   Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou (2) B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)
  • 12:00 PM
   Lunch B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

  • 7
   Introduction to ALICE / ALICE experiment B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Karel Safarik (CERN)
   Slides
  • 8
   Visit ALICE / Návšteva ALICE Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

  • 9
   Football / Fotbal Football field

   Football field

   CERN

   Speaker: Karel Safarik (CERN)
  • 10
   Lecture Review / Diskusia prednášky B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 11
   Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou (3) B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Grygar Jiří (Czech Academy of Sciences)
  • 12
   Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod (1) B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Martin Mojžiš (Comenius University)
   Slides
  • 13
   Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (1) B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speakers: Karel Šafařík (CERN) , Peter Chochula (CERN)
  • 12:00 PM
   Lunch B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

  • 14
   Hands-on Build a Cloud Chamber / Postavme si hmlovú komoru 6 2-002

   6 2-002

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 15
   Teachers Lab Experiments 3 R-002

   3 R-002

   CERN

  • 16
   Visit Microcosm / Návšteva Microcosm B33 Reception

   B33 Reception

   CERN

  • 17
   Lecture Review / Diskusia prednášky Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 18
   Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (2) B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speakers: Karel Šafařík (CERN) , Peter Chochula (CERN)
  • 19
   Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod (2) B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Martin Mojžiš (Comenius Univeristy)
   Slides
  • 20
   Communications in Physics Collaboration / Komunikácia vo fyzikálnej spolupráci B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Marek Domaracky (California Institute of Technology)
   Slides
  • 12:00 PM
   Lunch B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

  • 21
   Discover Geneva Treasure Hunt / Hľadanie Ženevského pokladu Entrance B

   Entrance B

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 22
   Programme Dinner / Večera 2 Place de la Navigation (Hotel Edelweiss)

   2 Place de la Navigation

   Hotel Edelweiss

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 23
   Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (3) B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speakers: Karel Šafařík (CERN) , Peter Chochula (CERN)
   Slides
  • 24
   Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod (3) B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Martin MojžIš (Comenius University)
   Slides
  • 25
   Introduction to GRID Computing / Počítanie pomocou GRIDu - úvod B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speakers: Juraj Sucik , Robert Harakaly (CERN)
   Slides
  • 12:00 PM
   Lunch B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

  • 26
   Visit to the Anti-matter factory / Návšteva továrne antihmoty B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 27
   Visit to the Computer Centre / Návšteva počítačového centra B513 Computer Centre

   B513 Computer Centre

   CERN

   Speaker: Juraj Sucik
  • 28
   What did we learn ? What next ? / Čo sme sa naučili? Čo ďalej? 513 1-023

   513 1-023

   CERN

   Speaker: Karel Safarik (CERN)
  • 29
   Radiation Prtection at Acceleratos / Radiacna ochrana na urychlovacoch B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Pavol Vojtyla (CERN)
   Slides
  • 30
   Technology transfer at CERN - example MEDIPIX / Transfer technológií v CERNe - príklad MEDIPIX B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speakers: Bettina Mikulec (CERN) , Ivan Mikulec (Institut fuer Hochenergiephysik (HEPHY))
   Slides
  • 31
   Heavy-ion Physics or Small Bang / Fyzika ťažkých iónov alebo malý tresk B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Karel Šafařík (CERN)
   Slides
  • 12:00 PM
   Lunch B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

  • 32
   Introduction to CMS / CMS experiment B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

  • 33
   Visit CMS / Návšteva CMS B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

  • 34
   Programme evaluation / Vyhodnotenie programu B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 35
   Depart for Chamonix and Slovakia / Odchod - smer Chamonix a Slovensko Hostel

   Hostel

   CERN