November 18, 2016 to December 30, 2016
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
Europe/Warsaw timezone
Zapraszamy do rejestracji !!! ....

O Projekcie....

SYSTEMY STEROWANIA I KONTROLI
W EKSPERYMENTACH FIZYCZNYCH I PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH
NA PRZYKŁADZIE EKSPERYMENTÓW W ZIBJ W DUBNEJ

Konferencja inżynieryjno - naukowa po wakacyjnych praktykach studenckich
w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej k/Moskwy (Rosja) lato 2016​

Szanowni Państwo,                                                

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję organizowaną wspólnie przez Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej wraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii i Studenckim Kołem Naukowym CAMAC przy Politechnice Warszawskiej, pt.:
Slow Control Warsaw 2016http://www.slowcontrol.if.pw.edu.pl

Konferencja rozpocznie się 18 listopada 2016 roku, około godziny 9:30, w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii w Warszawie, przy ul. Rektorskiej 4, w sali 4.01, na IV Piętrze!!!  00-614 Warszawa, tel. +48 22 234 20 00; fax +48 22 234 14 19, cziitt@pw.edu.pl

Jej celem jest upowszechnienie wiedzy o Systemach Slow Control w wielkich eksperymentach fizycznych, a zwłaszcza możliwościach udziału studentów i młodych pracowników nauki w spotkaniach naukowych i warsztatach poczynając od letnich studenckich wakacyjnych praktyk.

Konferencja nasza wspiera innowacyjne technologie i ich transfer do nauki i gospodarki. Intencją organizatorów jest również wymiana doświadczeń dotyczących zarządzania projektami.

Mamy nadzieję, że konferencja przybliży Państwu możliwości płynące ze współpracy nauki z przemysłem i jej komercjalizacją. Podczas konferencji zaproszeni goście będą mieli okazję zapoznać się z ekspozycją zaproszonych instytucji naukowych i innowacyjnych przedsiębiorstw w formie sesji plakatowej i kontaktach bezpośrednich.

W ramach konferencji przewidujemy również wieczorne zamknięte spotkanie dla zaproszonych Osób "Gala Dinner", w Starym Domu w Warszawie przy ul. Puławskiej 124. 

Pełny udział w konferencji jest płatny wynosi 400, - PLN obecność w charakterze Gościa (słuchacza) jest bezpłatna (szczegóły na naszej stronie www, MENU>Informacje praktyczne...).

Z wyrazami szacunku.

Prof. dr hab. inż. Adam Kisiel WF PW

Prof. dr hab. Jan Pluta WF PW

Mgr inż. Marek Peryt ZIBJ – WF PW

R.S.V.P. http://www.slowcontrol.if.pw.edu.pl   MENU>Rejestracja

Slow Control System (SCS) - tymi słowami coraz częściej nazywamy zespół układów elektronicznych, oprogramowania nimi zarządzającego, oraz dokumentację techniczną, systemu przeznaczonego do sterowania innym układem pomiarowym, produkcyjnym lub badawczym. Zatem mając do czynienia z kompletem: sprzęt (hardware), oprogramowanie (software) i dokumentacja (bookware) używamy określenia SCS Slow Control System. 
Slow Control System - występuje dziś niemal wszędzie, zwłaszcza w większych eksperymentach naukowych w Laboratoriach w CERN, DESY, JINR i wielu innych. 
Slow Control System Dubna 2016, to Projekt zawodowych letnich spotkań projektantów zaawansowanej aparatury naukowej, którego celem jest pokazanie Państwu dlaczego Slow Control System jest tak ważny, jak działa, jak go projektować, w jaki sposób oprogramowywać, wreszcie na czym polega testowanie i podłączenie SCS do wielkich eksperymentów badawczych.
Letnie praktyki Slow Control System Dubna 2016 to pierwszy w tak poważnej skali międzynarodowy Projekt skierowany do studentów. Macie Państwo niepowtarzalną szansę uczestniczenia w unikatowych pracach w międzynarodowych eksperckich zespołach przy nowo powstającym wielkim eksperymencie fizycznym NICA - MPD w Dubnej.
NICA - MPD dopiero powstaje, zatem Wasza wielka szansa, to udział w czymś niemal od początku. Od narodzin, koncepcji, do działającego eksperymentu.
Slow Control Dubna 2016 to szansa na niezwykłą ścieżkę kariery.     

Technologia i wsparcie merytoryczne:


Disclaimer:
The banner picture on top of this page is adapted from oryginal http://jinr.com.pl.
The background picture in the poster is adapted from Wiki
These files are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.