Slow Control Warsaw 2016

Europe/Warsaw
4.01 IV piętro (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii)

4.01 IV piętro

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

00-614 Warszawa; ul. Rektorska 4 Sala: 4.01 IV piętro
Marek Peryt (Warsaw University of Technology)
FOTO_SLOW_CONTROL_WARSAW_2016
SC_F51-FXX_2016
Participants
 • Adam Kisiel
 • Adam Kwaśnik
 • Adam Szczepanski
 • Agnieszka Domalewska
 • Aleksander Dzikowski
 • Aleksandra Jaskulak
 • Andrzej Marciniak
 • Cezary Borowski
 • Damian Prochaska
 • Daniel Dąbrowski
 • Dominik Augustyniak
 • Dominik Łopaciński
 • Dominika Żyła
 • Emil Konikiewicz
 • Filip Maciaszczyk
 • Filip Ratkowski
 • Jan Bielecki
 • Jan Wójcik
 • Joanna Choińska
 • Joanna Rosa
 • Julia Ponikowska
 • Justyna Krasnodębska
 • Kamil Kozłowski
 • Karol Bolek
 • Karolina Kmieć
 • Klaudia Seyfried
 • Klaudia Strzelecka
 • Konrad Krawczyk
 • Krystian Roslon
 • Krzysztof Malinowski
 • Maciej Goździk
 • Maciej Rosa
 • Magdalena Kaja
 • Magdalena Wierzbicka
 • Marcin Bielewicz
 • Marcin Birski
 • Marek Kowaluk
 • Marek Peryt
 • Mateusz Osiński
 • Mateusz Tabula
 • Mateusz Łapiński
 • Michał Kajak
 • Michał Mazurek
 • Michał Miler
 • Michał Trojnarski
 • Michał Wajer
 • Milena Bachmat
 • Patrycja Szubstarska
 • Patryk Marcola
 • Pawel Horodek
 • Paweł Kowaleczko
 • Paweł Lesiak
 • Piotr Krupa
 • Piotr Pluta
 • Piotr Sadura
 • Rafał Sierociński
 • Rafał Szymański
 • Robert Godlewski
 • Stanisław Peryt
 • Szymon Kawa
 • Tomasz Hanusek
 • Tomasz Lehmann
 • Tomasz Traczyk
 • Tomasz Zalewski
 • Wladyslaw Chmielowski
 • Wojciech Bryliński
 • Zuzanna Treichel
 • Friday, November 18
  • 10:00 AM 10:25 AM
   Reception 4.01 IV piętro

   4.01 IV piętro

   Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

   00-614 Warszawa; ul. Rektorska 4 Sala: 4.01 IV piętro

   Rejestracja Uczestników Konferencji...

  • 10:25 AM 10:35 AM
   Welcome 4.01 IV piętro

   4.01 IV piętro

   Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

   00-614 Warszawa; ul. Rektorska 4 Sala: 4.01 IV piętro

   Welcome and opening of the conference Slow Control Warszawa 2016

   • 10:25 AM
    Welcome and opening of the conference Slow Control Warszawa 2016 10m

    Welcome and opening of the conference Slow Control Warszawa 2016

  • 10:35 AM 3:45 PM
   Slow Control: Why Slow Control ? 4.01 IV piętro

   4.01 IV piętro

   Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

   00-614 Warszawa; ul. Rektorska 4 Sala: 4.01 IV piętro

   Co to jest i dlaczego Slow Control...

   Convener: Mr Marek, Jerzy Peryt (Politechnika Warszawska Wydział Fizyki)
   • 10:35 AM
    Slow Control, co to jest i dlaczego się nim zajmujemy... 20m

    Slow Control - cóż to takiego? Definicja systemu, funkcjonalność i metody realizacji.

    Speaker: Mr Marek Peryt (Warsaw University of Technology)
   • 10:55 AM
    Slow Control: System gazowy detektora Time-of-Flight 10m

    W przygotowaniu...

    Speaker: Daniel Dabrowski (Warsaw University of Technology (PL))
   • 11:05 AM
    Przepływ temperatury w detektorze MPD-TOF 10m

    Symulacja komputerowa przepływu temperaturowego w detektorze czasu przelotu.

    Speaker: Mr Krystian Roslon (Warsaw University of Technology (PL))
   • 11:15 AM
    Marzenia anihilatora w ZIBJ, czyli o potrzebie automatyzacji pomiarów na przykładzie wiązki powolnych pozytonów w Dubnej 10m

    Wiązka powolnych pozytonów to niewielki akcelerator monoenergetycznych antyelektronów o energiach regulowanych w zakresie od kilkudziesięciu eV do kilkudziesięciu keV. Urządzenie to wykorzystywane jest do detekcji defektów struktury krystalicznej na głębokościach od pojedynczych nanometrów do co najwyżej kilku mikrometrów. Pomiary tego typu polegają na implantacji pozytonów na dane głębokości poprzez ich przyspieszanie do odpowiednich energii i rejestracji kwantów gamma z procesu anihilacji pary pozyton-elektron. Automatyzacja eksperymentu wydaję się być jedną z podstawowych potrzeb Użytkownika. Jakie są więc jej wymagania i jaki może być jej wpływ na przebieg prac badawczych?

    Speaker: Pawel Horodek (JINR, IFJ PAN)
   • 11:25 AM
    Co robię w Polsce a co w Dubnej... 10m

    W Przygotowaniu...

    Speaker: Dr Marcin Bielewicz (WUT)
   • 11:35 AM
    Studenckie Koło Naukowe CAMAC - historia i działalność koła 10m

    W przygotowaniu.

    Speakers: Karol Bolek (Warsaw University of Technology), Michał Miler (PW CAMAC)
   • 11:45 AM
    Coffee break 20m
   • 12:05 PM
    Extinguishing system for SCS rack 10m

    in progress

    Speaker: Marek Kowaluk (Warsaw University of Technology)
   • 12:15 PM
    Zaprojektowanie i wykonanie wielowariantowego układu do pomiarów rezystancji i temperatury dla SlowControl. 10m

    w przygotowaniu

    Speaker: Ms Zuzanna Treichel (Warsaw University of Technology)
   • 12:25 PM
    Analizator sieci energetycznej dla SlowControl. 10m

    Program służy do analizy informacji pobieranych z analizatora sieci Lumel N43 poprzez protokół Modbus na magistrali RS-485. Urządzenie to pobiera wszystkie podstawowe informacje z 3 faz zasilania szafy typu rack. W szafie znajduje się wiele urządzeń mierzących różne wielkości fizyczne. Każdy moduł mierzący ma zadany prąd przy optymalnej pracy. Zwiększanie lub zmniejszanie się prądu na jednym urządzeniu (lub na jednej fazie) powoduje zmianę prądu w analizatorze. Korzystając z informacji zbieranych przez analizator można domniemać co się dzieje w całej szafie. Informacje takie jak prąd, napięcie moc, faza i wiele innych są gromadzone w poniższym programie. Każda z pobranych wartości jest konwertowana z 16 bitowych rejestrów urządzenia Lumel N43.
    Obecnie program pobiera informacje o: napięciu, prądzie, mocy biernej i czynnej, tangensie kąta między prądem a napięciem na każdej z faz zasilania oraz prądzie w przewodzie neutralnym i częstotliwości. Program nie zapisuje tych danych w żadnych tablicach ani dokumentach tekstowych. Dane są tracone po wyłączeniu programu. W programie znajduje się funkcja informująca o przekroczeniu dopuszczalnego prądu na każdej z faz. Zadaną wartość prądu należy ustawić ręcznie na front panelu. Informacja o przekroczonym prądzie ujawnia się poprzez zapalenie czerwonej lampki nad daną fazą na front panelu. Formalnie w kodzie jest to klaster 3-elementowy TRUE/FALSE, przekazywany przez rejestr przesuwny.
    Planowane jest rozszerzenie programu aby mógł on poprzez protokół Modbus informować inne moduły o przekroczeniu danych parametrów sieci zasilania. Program jest napisany w elastyczny sposób aby można było bez problemowo rozszerzać jego możliwości. Planowane jest również przekształcenie programu tak aby mógł on w inteligentny sposób podejmować decycję o różnych akcjach na podstawie otrzymanych danych.

    Speaker: Mr BIRSKI Marcin (WFA)
   • 12:35 PM
    Układ chłodzenia RACK’a dla SlowControl 10m

    w przygotowaniu

    Speaker: Piotr Pluta
   • 12:45 PM
    Pomiar temperatury przy użyciu termorezystorów Pt100 10m

    Celem pracy było zaprojektowanie układu elektronicznego pozwalającego na badanie zmian temperatury przy użyciu termorezystorów Pt100.

    Speaker: Konrad Krawczyk
   • 12:55 PM
    System pomiarowy gazu wykorzystywanego w detektorze MPD 10m

    w przygotowaniu

    Speaker: Mr Damian Prochaska
   • 1:05 PM
    Coffee break 20m

    Przerwa kawowa w CZIiTT

   • 1:25 PM
    Kurs programowania LabView na poziomie podstawowym dla SlowControl 10m

    W przygotowaniu...

    Speaker: Ms Anna HORODEK (WUT, JINR)
   • 1:35 PM
    Slow Control System w eksperymencie 10m

    w przygotowaniu

    Speaker: Dominik Augustyniak
   • 1:45 PM
    Pomiar natężenia pola magnetycznego dla SlowControl 10m

    Jednym z elementów układu kontrolującego działanie nadprzewodnikowego elektromagnesu jest system mierzący natężenie pola magnetycznego. Niezwykle istotne jest wyznaczenie dokładnego rozkładu pola magnetycznego wewnątrz elektromagnesu w trakcie jego testowania, oraz ustalenia przybliżonej indukcji pola wewnątrz, kiedy elektromagnes zostanie wstawiony na wiązkę jonową. W tym drugim przypadku nie ma możliwości wprowadzenia czujnika halla do wewnętrznej częsci elektromagnesu. Do mapowania pola w czasie testów elektromagnesu używana jest specjalna głowica pomiarowa, natomiast do przybliżania indukcji pola magnetycznego w trakcie pracy elektromagnesu potrzebny jest specjalny zewnętrzny czujnik halla ulokowany w okolicy elektromagnesu (patrz prezentacja). W czasie testów należy wyznaczyć charatkerystykę określającą indukcję pola magnetycznego w elektromagnesie w funkcji indukcji pola magnetycznego mierzonego na zewnętrznym czujniku.
    Od układu mierzącego pole magnetyczne wymaga się spełnienia następujących warunków: (1) prąd płynący przez czujnik halla nie może płynąć cały czas, musi być włączany jedynie na czas pomiaru, aby ograniczyć moc wydzielaną na czujnikach, (2) czujniki halla muszą mieć czułość praktycznie niezależną od temperatury, oraz innych parametrów które mogą się zmieniać wraz ze zmianą temperatury, (3) układ musi pracować z indukcjami pola magnetycznego powyżej 1T. Mając do dyspozycji odpowiedni czujnik halla, pierwszy wymóg staje się najistotniejszy. Aby mieć dobrą kontrolę nad zasilaniem czujników zdecydowano się na programową kontrolę bloku zasilającego, gdzie poprzez zmianę napięcia sterującego ustala sie natężenie prądu płynącego przez czujniki halla. Szeregowo z czujnikami wstawiono rezystor referencyjny, na którym powstaje napięcie proporcjonalne do prądu płynącego przez czujniki. Program kontrolujący układ NiMyDAQ ma za zadanie krótko przed momentem pomiaru podać dodatnie na blok zasilający, tak aby przez czujniki halla popłynął prąd bliski 100mA. Następnie program za pośrednictwem rezystora referencyjnego mierzy rzeczywisty prąd płynący przez czujniki i dokonuje korekty napięcia na bloku zasilającym, jeżeli prąd rzeczywisty ma wartość zbyt odległą od 100mA. Po ustabilizowaniu prądu płynącego przez czujniki, program ma za zadanie czytać napięcia z czujników, a następnie wyzerować napięcie podane na blok zasilający i tym samym wyzerować prąd płynący przez czujniki. W załączonym VI przedstawiono prototyp programu, który wykonuje powyższe czynności (bloczki zczytujące napięcia na wejściach i zmieniające napięcia na wyjściach zastąpiono kontrolkami i indicator'ami).

    Speaker: Mr Stanisław NIZIŃSKI (UAM)
   • 1:55 PM
    Sterowanie zasilaczem regulowanym 0-70kV do akceleratora wolnych pozytonów. 10m

    w przygotowaniu

    Speaker: Aleksander Szpakiewicz-Szatan
   • 2:05 PM
    Sterowanie programowanym zasilaczem niskiego napięcia (LV) dla SlowControl 10m

    Będzie uzupełnione..

    Speaker: Mr Karol BOLEK (WUT, CAMAC)
   • 2:15 PM
    Monitoring temperatury kriogenicznej dla SC 10m

    W Zjednoczonym Instytucie Badań Naukowych w Dubnej, działa od wielu lat Polska Grupa naukowców i inżynierów z Zakładu VII Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Senior Leader Group, to prof. dr hab. JanPluta, Leader Group to prof. dr hab. inż. AdamKisiel, ich zastępcą i koordynatorem prac w JINR w Dubnej jest MarekPeryt. Grupa powiększa się, (obecnie dołaczyli KrystianRoslon, oraz DanielDabrowski) współtworzą ją naukowcy i inżynierowie z innych krajów współpracujących z JINR. Cenimy sobie wsparcie naszych prac przez młodzież akademicką, głównie z Polski. Studenci różnych kierunków studiów wspierają nas w ramach programu BogolubovInfeld, a także prac prowadzonych w ramach SummerStudents oraz - co należy szczególnie podkreślić - poprzez Studenckie Koło Nuakowe CAMAC, działające od 1978 roku, a ostatnio praktyki studenckie SlowControlSystemDubna2016 !
    Obecnie prowadzimy prace związane z budową SlowControl dla BM@N, oraz MPD-NICA i rekonstrukcji zdarzeń.
    W obu tematach zaangażowana jest liczna grupa naukowców i inżynierów z Polski.
    W JINR w Dubnej współpracują z nami: HenrykMalinowski, MarcinBielewicz, PawelHorodek, IrenaMalinowska.

    Speaker: Ms DYRCZ Patrycja (JINR, WUT)
   • 2:25 PM
    Pomiaru poziomu ciekłego Helu i sterowanie uzupełnianiem ilość Helu w eksperymencie dla SC 10m

    W przygotowaniu...

    Speaker: Mr Sebastian ROWIŃSKI (JINR, WUT)
   • 2:35 PM
    Transmutation measurements in accelerator-driven subcritical sets - the use of threshold nuclear reaction for determining the fast neutron flux density 10m

    W przygotowaniu

    Speaker: Aleksandra Jaskulak
   • 2:45 PM
    Lunch break 1h

    Obiad dla uczestników konferencji w stołówce PW

  • 3:45 PM 7:00 PM
   Free Time 3h 15m

   Czas wolny dla Uczestników konferencji...

  • 7:00 PM 10:00 PM
   Gala Dinner 3h STARY DOM, Warszawa, Ul. PUŁAWSKA 104 /106

   STARY DOM, Warszawa, Ul. PUŁAWSKA 104 /106

   Spotkanie uroczyste zaproszonych osób.