Polish Teachers Programme 09/2009

from Sunday, September 20, 2009 (8:00 AM) to Saturday, September 26, 2009 (5:30 PM)
CERN (AB Auditorium Meyrin)

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
Sep 20, 2009
Sep 21, 2009
Sep 22, 2009
Sep 23, 2009
Sep 24, 2009
Sep 25, 2009
Sep 26, 2009
AM
9:00 AM CERN – the first global laboratory / CERN - pierwsze globalne laboratorium. - Andrzej Siemko (CERN)   (AB Auditorium Meyrin)
Slides
10:00 AM Limits of cognition in physics / Granice poznania w fizyce - Prof. Krzysztof Meissner (Institute of Theoretical Physics, University of Warsaw)   (AB Auditorium Meyrin)
Slides
11:00 AM The evolution of the universe/ Ewolucja Wszechswiata. - Prof. Krzysztof Meissner (Institute of Theoretical Physics, University of Warsaw)   (AB Auditorium Meyrin)
Slides
9:00 AM Introduction to the elementary particles/ Wstep do fizyki czastek elementarnych - Dr Ewa Rondio (Soltan Institute for Nuclear Studies, Warsaw, Poland)   (500/1-001 - Main Auditorium)
Slides
10:00 AM Limits of cognition in physics / Granice poznania w fizyce - Prof. Krzysztof Meissner (Institute of Theoretical Physics, University of Warsaw)   (500/1-001 - Main Auditorium)
Slides
11:00 AM Introduction to accelerators/Wstęp do fizyki akceleratorów - Dr Mariusz Sapinski (CERN)   (500/1-001 - Main Auditorium)
Slides
9:00 AM Elementary particles along subsequent epochs of the universe / Cząstki elementarne w kolejnych epokach wszechświata - Dr Krzysztof Turzynski (University of Warsaw)   (AB Auditorium Meyrin)
Slides
10:00 AM Q/A Cosmology and Particle Physics - Dr Ewa Rondio (Soltan Institute for Nuclear Studies, Warsaw, Poland) Dr Krzysztof Turzynski (University of Warsaw) Prof. Krzysztof Meissner (Institute of Theoretical Physics, University of Warsaw)   (AB Auditorium Meyrin)
11:00 AM How physicists "see" elementary particles? / Jak "zobaczyc" czastki elementarne? - Dr Piotr Traczyk (CERN)   (AB Auditorium Meyrin)
Slides
9:00 AM How to see the Sun in a mine? / Jak zobaczyć słońce w kopalni? - Dr Ewa Rondio (Soltan Institute for Nuclear Studies, Warsaw, Poland)   (593 R-010)
Slides
10:00 AM How the LHC has been built / Jak budowano LHC - Dr Andrzej SIEMKO (CERN AT-MTM)   (593 R-010)
Slides
11:00 AM What physicists expect from CMS experiment/Czego oczekuja fizycy w eksperymencie CMS - Dr Piotr Traczyk (CERN)   (593 R-010)
Slides
9:00 AM Finding a needle in a hay stack /Jak znaleźć igłę w stogu siana - Piotr Golonka   (40 S2 D-01)
10:00 AM What is missing in the Standard Model - concepts and ideas /Czego brakuje w Modelu Standardowym - koncepty i idee - Krzysztof Kurek (Nuclear Theory Department)   (40 S2 D-01)
Slides
11:00 AM Q/A Accelerators/Detectors - Andrzej Siemko (CERN) Dr Piotr Traczyk (CERN) Dr Mariusz Sapinski (CERN)   (40 S2 D-01)
8:30 AM Depart   (B39)
PM
5:30 PM Welcome aperitif   (AB Auditorium Meyrin)
6:00 PM Welcome and site tour - Mick Storr (CERN) Dr Andrzej SIEMKO (CERN)   (AB Auditorium Meyrin)
12:00 PM --- Lunch ---
2:00 PM Hands-on Classical experiments/ Klasyczne eksperymenty fizyczne w pigułce - Adam Drozd (AGH Krakow) Edward Nowak (AGH Krakow) Arkadiusz Gorzawski (AGH Univ. Sci. Tech., Phys.&Appl.CS) Lukasz Zwalinski (Cracow University of Technology)   (3-R-001)
2:00 PM Visit the "Microcosm" / Wizyta wystawy "Mikrokosmos" - Dr Piotr Traczyk (CERN)   (33 Reception)
2:00 PM Visit the ATLAS Visit Centre - Wieslaw Iwanski (CERN/INP PAN Cracow)   (3162/1-K01)
6:00 PM Lecture Review. Introduction to program evaluation - Mick Storr (CERN) Dr Andrzej SIEMKO (CERN)   (AB Auditorium Meyrin)
12:00 PM --- Lunch ---
2:00 PM Hands-on Build a Cloud Chamber / Komora mgłowa – zrób to sam - Dr Julia Hoffman (SMU)   (6/2-002)
2:00 PM PS/AD – Synchrotron protonowy (PS) i Dezakcelerator Antyprotonów (AD) oraz “Fabryka Antymaterii” - Andrzej Siemko (CERN)   (AB Auditorium Meyrin)
2:00 PM Visit the Computer Centre / Wizyta w Centrum Komputerowym - Michal Ropka (CERN) Lukasz Janyst (CERN) Mariusz Piorkowski   (AB Auditorium Meyrin)
6:00 PM Lecture Review   (AB Auditorium Meyrin)
12:00 PM --- Lunch ---
2:00 PM Discover Geneva Treasure Hunt - Mick Storr (CERN)   (AB Auditorium Meyrin)
7:30 PM Programme Dinner - Mick Storr (CERN)   (2, Place de la Navigation)
12:00 PM --- Lunch ---
2:00 PM Visit the CMS experiment / Wizyta w eksperymencie CMS - Dr Andrzej SIEMKO (CERN AT-MTM) Dr Piotr Traczyk (CERN)   (AB Auditorium Meyrin)
3:00 PM Visit the CCC / Wizyta w Centrum Kontroli Akceleratorow - Mick Storr (CERN) Dr Andrzej SIEMKO (CERN AT-MTM)   (AB Auditorium Meyrin)
12:00 PM --- Lunch ---
2:00 PM Visit Accelerator Technology Test Hall / Wizyta w Hali Testow Technologii Akceleratorowych - Andrzej Siemko (CERN)   (SM18 - 2173)
2:00 PM Working groups : What we have learned, what we can transfer to our students, follow-up actions   (AB Auditorium Meyrin)
8:00 PM Treasure Hunt Prize Giving - Mick Storr (CERN)   (AB Auditorium Meyrin)
8:30 PM Programme evaluation and close - Mick Storr (CERN) Dr Andrzej SIEMKO (CERN AT-MTM)   (AB Auditorium Meyrin)