Welcome remarks (Direcció General de Recerca , Catalunya)

23 Jul 2018, 09:00
15m
Room A+B

Room A+B

Speaker

Mr Francesc Subirada

Presentation materials