12-15 April 2019
Hotel Skála
Europe/Prague timezone
Výjezdní seminář o aktuálních tématech jaderné a částicové fyziky pro studenty MFF, pracovníky ÚČJF a další zájemce
Starts
Ends
Europe/Prague
Hotel Skála
Malá Skála 69

Odborný program bude sestávat z pozvaných přednášek z oboru a z referátů magisterských a doktorských studentů o své práci. Účast studentů (ubytování, doprava a strava) bude hrazena ÚČJF. Pracovníci z ÚČJF budou požádáni o finanční příspěvek. Externí zájemci budou požádáni o úhradu ubytování a stravy.

Předpokládaný rozvrh:

Pá 11-20 referáty
So 9-13 referáty
So odpolední vycházka
So 20-24 společenský večer
Ne celodenní výlet
Ne 19-21 beseda o studiu
Po 9-13 referáty

Odjezd autobusem 12.4. 9:00 z areálu MFF v Tróji.
Návrat autobusem 15.4. ca 16:00 do areálu MFF v Tróji.

Registration
Registration for this event is currently open.