March 9, 2021
Europe/Vilnius timezone

Lietuvos pramonės indėlis į CERN laboratorijos plėtrą 2020 metais

Mar 9, 2021, 2:50 PM
10m

Speaker

Adomas Jelinskas

Presentation materials