3. Tudomány és Spiritualitás Konferencia - a két Zrínyi Miklós tiszteletére

Europe/Budapest
Tara Templom, Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark, 3073 Tar
Tamás Csörgő (MTA Wigner FK, Budapest és EKE KRC, Gyöngyös)
Description

Inspiráció:

"Úgy hiszem, hogy mind a spiritualitás, mind a tudomány vizsgálódó megközelítés, amelyek egymást kiegészítve és egymástól különböző módon ugyan, de a közös célra, az igazság feltárására törekednek. ... Ennek során sokat tanulhatnak egymástól, és együttes erővel  szélesebb körűvé tehetik az emberi tudás és bölcsesség látóhatárait." (Őszentsége Tenzin Gyatso, a XIV. Dalai Láma: Egyetlen Atomban a Világegyetem c. könyvének előszavából)

Mind a szigetvári hős Zrínyi Miklós, mind dédunokája a költő és hadvezér Zrínyi Miklós tudata rettenthetetlen volt. A Szív Szutra szavaival: Túljutottak minden hibán, kín és kényszerek világán, így teljes a tisztaságuk, hős szellemi szabadságuk.
 
Látok egy rettenetes sárkánt, mely méreggel dühösséggel teli, kapóul és ölében viseli a magyar koronát; én csaknem mint egy néma, kinek semmi professiom a mesterséges szólásra nincsen, felkiáltok mindazonáltal, ha kiáltásommal elijeszthetném ezt a dühös sárkánt, kiáltván: Ne bántsd a magyart!"
 
Konferenciánk helye: a tari Tara Szabadító Buddha Anya temploma, 3073 Tar község, Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark.
 
Ideje 2022.június 26 vasárnap, 9:00- 19:00. Rendezvényünk  kerekasztal beszélgetéssel, a hallgatóság bevonásával zárult.
 
Honlapunk rövid címe: https://indico.cern.ch/e/TuS22
 
Részletek:
 
A Tara Templom  Nógrád megyében, Taron, a  Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark területén épült fel, az összes lény boldogságáért, tekintet nélkül faji, nemzeti, vallási vagy egyéb elkötelezettségre. Tiszteletreméltó Cültrim Rinpocse és Láma Csöpel avatta fel 2011-ben. Jelenleg ugyanebben az emlékparkban épül a  Szkíta, Hun és Magyar Kultúra Háza, 2022 május végén állapota már a használatba vételi engedély kiadásához közeli volt, de a belső munkálatok még 2022 augusztusában is tartottak.
 
Egy napos rendezvényünk meghívott előadásokból, kulturális programból (koszorúzás), és kerekasztal beszélgetésből állt.
 
Konferenciánk tanácsadói, vezetői:
 
Rendezvényünk tiszteletbeli elnöke:
 • Prof. Padányi József vezérőrnagy, egyetemi tanár, a költő-hadvezér Zrínyi Miklós tudós kutatója.

Tanácsadóink:

 •    Dr. habil. Bíró Melinda (Debreceni Egyetem, SKI, Debrecen)
 •    Csöpel Láma (Magyarországi Karma-Kagyüpa Buddhista Közösség, Tar)
 •    Csörgő Tamás fizikus, az Európai Akadémia tagja (Tudás Körei Egyesület, Visznek, MATE KRC, Gyöngyös, Wigner RCP Budapest)
 •    Prof. Dr. habil. Kiss Enikő Csilla (Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest)
 •    Dr. Juhász Zoltán (ELKH Energiatudományi Kutatóközpont)
 •    Vukics Ferenc alezredes, oktató (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)
 
Nemzetközi példánk a "Szellem és Élet Dialógus/ Konferenciák" (Mind and Life Dialogues/Conferences) sorozata, amely 1987 óta jelenti inspiráció forrását a tudomány és a spiritualitás vezető képviselői és az egész világ számára. Ennek a tematikáját a magyar hagyományainkban élő szellemi búvópatakok feltárásával és tisztításával tesszük, tettük teljesebbé.
 
Az előadásokról hang és videófelvétel, archívum készült, az előadások anyagait a világhálón, ezen a honlapon  tettük közkinccsé, hasonlóan a 2014-es (első) Tudomány és Spiritualitás Konferencia válogatott előadásaihoz (1,2), és a Kőrösi Csoma Sándor tiszteletére rendezett 2. Tudomány és Spiritualitás konferencia archívumához. Tervezzük a konferencia sorozat folytatását is, lehetőség szerint  egyetemi és spirituális helyszínek között váltakozó helyszínnel. 
 
2022-es konferenciánkra az alábbi témakörökben kértünk fel előadásokat: 
 • Hadtörténet és spiritualitás: a költő és a szigeti hős Zrínyi Miklós szellemisége
 • Pszichológia és karma
 • Orvostudomány és spiritualitás
 • Sportpszichológia és a harcművészetek szellemisége
 • Népmesekutatás és nyelvészet
 • Népzene archeológia és archeogenetika

Rendezvényünk szellemi erőink összefogásán és önkéntes felajánlásokon alapult. Résztvevőinket arra kértük, hogy meghívásunk elfogadásával és szellemi, anyagi, vagy munkafelajánlásukkal is, erejükhöz mérten támogassák konferenciánk sikeres megrendezését, és a Szkíta, Hun és Magyar Kultúra Kőrösi Csoma Sándor Központjának felépítésének befejezését Taron, a Kőrösi Csoma Sándor emlékpark szabadon látogatható területén.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani valamennyi előadónknak, és valamennyi támogatónknak:

 

Minden lény valódi természete a szeretet és a bölcsesség, függetlenül a vallásától, világnézetétől vagy nemzetiségétől. Rendezvényünk ezért nyitva állt vallási vagy világnézeti elkötelezettség nélkül mindenki számára, aki szereti hazáját és aki bízik a szeretet és a bölcsesség, a tudás erejében.

Ezen okok miatt rendezvényünkön a részvétel ingyenes volt. Egyúttal szeretnénk kicsit megerősíteni az önkéntes felajánlások kultúráját is Magyarországon.

Minden ember ismerje és becsülje saját műveltségét, hagyományait és azok szerint éljen boldogan. /Láma Ngawang Rinpocse/

Előadóink remek előadásait közkinccsé tettük az alábbi youtube lejátszási listán is : https://www.youtube.com/playlist?list=PL2UzoWcpg9U9TgeSstydMWy5NxWxfEpXY

Csöpel Láma előadásának szavai szerint a “Szigeti veszedelem”, eredeti címén “Sziget ostroma” a belső alkímia himnusza, más szavakkal a belső ösvény szózata.

 

Minden résztvevőt kértünk arra, hogy lehetőségei szerinti mértékben, szellemi vagy anyagi adományával, vagy segítő munkájával támogassa a Kőrösi Csoma Sándor emlékparkban, rendezvényünk helyszínén felépült Szkíta, Hun és Magyar Kultúra Központját: a befejező munkálatait, az épület berendezését és rendezvényünk nemes céljait. Nézőinket és hallgatóinkat ez úton is kérjük arra, hogy lehetőségeikhez és erejükhöz mérten, önkéntes anyagi vagy szellemi felajánlásaikkal továbbra is támogassák céljainkat.

A támogatási lehetőség részletei:

https://buddha-tar.hu/a-3-tudomany-es-spiritualitas-konferencia-eloadasai-mar-visszanezhetoek-a-youtube-on/

Minden felajánlást, annak mértékétől függetlenül, nemes szándékai szerint, szeretettel és nagy megbecsüléssel fogadunk!

 

Rendezvényünket a Tudás Körei Egyesület nevében szervezte

    Csörgő Tamás fizikus  
az Európai Akadémia tagja  
   

Helyi szervezők:

    Sarkadi-Nagy Martina  és                           Vukics Ferenc
Magyarországi  Karma-Kagyüpa Buddhista Közösség a Zrínyi Baranta Egyesület alapítója
   

 

A honlapot és a TuS'22 archívumát lezárta Csörgő Tamás 2022.09.2-én,  19:46-kor.