Mar 21 – 25, 2024
Europe/Zurich timezone

Međunarodni program "Physics Masterclasses" iz oblasti fizike elementarnih čestica u Srbiji organizuju univerziteti u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, u saradnji sa IPPOG ("International Particle Physics Outreach Group"). Program će se ove godine održati u:

  • Četvrtak, 21. marta, u Nišu i Novom Sadu;
  • Petak, 22. marta, u Čačku;
  • Ponedeljak, 25. marta, u Beogradu i Kragujevcu.

Cilj programa je da uvede učenike završnih razreda srednje škole u ovo uzbudljivo i moderno naučno polje koje se bavi istraživanjima nekih od fundamentalnih tajni prirode. Predavanja aktivnih istraživača i profesora pružiće uvid u teme i metode osnovnih istraživanja elementarnih čestica i sila koje deluju između njih, omogućavajući studentima da analiziraju stvarne podatke iz eksperimenata fizike visokih energija sprovedenih u CERN-u u Ženevi.

Tokom istog dana, studenti će moći da steknu uvid u studentski život i da se iz prve ruke susretnu sa istraživanjima koja se obavljaju u srpskim naučnim institucijama, pod okriljem univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Na kraju programa, studenti će takođe imati priliku da učestvuju u video konferenciji i diskutuju rezultate sa drugim studentima i naučnicima širom sveta. Video konferencijom će posredovati naučnici iz CERN-a u Ženevi.

Registracija za ovaj događaj u Novom Sadu, Nišu i Čačku je otvorena do utorka 19. marta u 12.00h!

Registracija za ovaj događaj u Beogradu i Kragujevcu je produžena do četvrtka 21. marta u 24.00h!

Starts
Ends
Europe/Zurich