Mar 21 – 25, 2024
Europe/Zurich timezone

Uputstva za vežbe

UPUTSTVA ZA ATLAS VEŽBE:

Na sledećoj stranici se nalaze detaljna uputstva o vežbama koje će učenici raditi tokom CERN-ovog Physics Masterclass-a (inače namenjena tutorima na lokalnim institutima): 
   http://cernmasterclass.uio.no/material/InstituteInstructions-Zpath.pdf  

Potrebno je da software koji će učenici koristiti za identifikaciju čestica, HYPATIA [*], bude instaliran na računarima na kojima će se raditi vežbe. Na tim računarima je takodje potrebno da budu postavljeni podaci koji će se analizati u toku vežbi, a njih je moguće preuzeti sa:
   http://cernmasterclass.uio.no/datasets/  

No tom link-u se nalaze podaci namenjeni za svaki od gradova koji tog dana učestvuju u programu, po dva dataset-a za svaki grad, a svaki dataset je podeljen na 20 podgrupa [**]. Potrebno je da učenici učitaju na računaru jednu podgrupu podataka (samo onu koju će oni analizirati). Kada budu završili sa analizom svoje grupe podataka, oni će rezultate uploadovati na web stranici (pod tab-om "Student"):
   http://cernmasterclass.uio.no/OPloT/  
   (username: ippog, password: imc)

Nakom toga, uslediće diskusija njihovih kombinovanih rezultata sa lokalnim tutorima, a kasnije tokom video konferencije moderatori iz CERN-a će diskutovati kombinaciju rezulata svih instituta koji rade Masterclass vežbe tog dana.

Sve instrukcije za studente biće predstavljene u tutorial-u za vežbe, a kratak sažetak najvažnijih instrukcija može se videti i ovde:
   http://cernmasterclass.uio.no/material/cheat-sheet_en.pdf  

[*] HYPATIA je Java-based software i potrebno ga je na vreme instalirati i testirati na računarima koji će se koristiti za vežbe. Za njegovo funkcionisanje potreban je Java Run-time Environment 1.6 ili noviji, a za svaki operativni sistem ga je moguće instalirati direktno sa web stranice: www.java.com. Softver HYPATIA se može preuzeti direktno sa ovog link-a:   
  http://hypatia.phys.uoa.gr/Downloads/HYPATIA/Hypatia_7.4_Masterclass.zip