Mar 21 – 25, 2024
Europe/Zurich timezone

Kontakt


Organizatori Masteklasa u Beogradu se nalaze na sledećoj adresi:

Katedra za Fiziku Jezgra i Čestica
Fizički Fakultet
Studentski Trg 12
11001 Belgrade
Tel. +381 11 7158 178
Faks +381 11 3282 619

Ukoliko imate pitanja ili sugestije organizatorima Masterklasa u Beogradu, slobodno nas kontaktirajte na adresi iznad.


Organizatori Masterklasa u Novom Sadu se nalaze na sledećoj adresi:

Departman za Fiziku
Univerzitet u Novom Sadu
Trg Dositeja Obradovića 3
21000 Novi Sad, Srbija
Tel. +381 21 455 630

Ukoliko imate pitanja ili sugestije organizatorima Masterklasa u Novom Sadu, slobodno nas kontaktirajte na adresi iznad.


Organizatori Masterklasa u Nišu se nalaze na sledećoj adresi:

Departman za Fiziku
Prirodno-matematički fakultet
Višegradska 33
18000 Niš, Srbija
Tel. +381 18 223 430

Ukoliko imate pitanja ili sugestije organizatorima Masterklasa u Nišu, slobodno nas kontaktirajte na adresi iznad.


Organizatori Masterklasa u Kragujevcu se nalaze na sledećoj adresi::

Institut za Fiziku 
Prirodno Matematički Fakultet
Radoja Domanovića 12
34000 Kragujevac, Srbija
Tel. +381 34 335 039

Ukoliko imate pitanja ili sugestije organizatorima Masterklasa u Kragujevcu, slobodno nas kontaktirajte na adresi iznad.


Organizatori Masterklasa u Čačku se nalaze na sledećoj adresi::

Departman za Fiziku i Materijale 
Fakultet Tehničkih Nauka
Svetog Save 65
32000 Čačak, Srbija
Tel. +381 32 302 700

Ukoliko imate pitanja ili sugestije organizatorima Masterklasa u Čačku, slobodno nas kontaktirajte na adresi iznad


Takođe nas uvek možete kontaktirati i pute email-a koristeći sledeću adresu: Masterclasses in Serbia - Contact