Slovak Teachers Programme 04/2009

Europe/Zurich
B6 2-024 (CERN)

B6 2-024

CERN

Mick Storr
  • 17:00 18:00
   Welcome Reception / Uvítacia recepcia 1h Square Van Hove

   Square Van Hove

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 18:00 19:00
   Introduction to the programme / Predstavenie programu 1h Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 19:30 21:00
   Dinner 1h 30m B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

  • 09:00 09:30
   Introduction to CERN / Predstavenie CERNu 30m B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Peter Chochula (CERN)
  • 09:30 10:00
   Slovakia at CERN / Slovensko v CERNe 30m B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Karel Šafařík (CERN)
   Slides
  • 10:00 10:45
   Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou(1) 45m B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)
   Slides
  • 11:00 11:45
   Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou (2) 45m B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)
  • 12:00 14:00
   Lunch 2h B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

  • 14:00 15:00
   Introduction to ALICE / ALICE experiment 1h B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Karel Safarik (CERN)
   Slides
  • 15:30 18:00
   Visit ALICE / Návšteva ALICE 2h 30m Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

  • 18:00 19:00
   Football / Fotbal 1h Football field

   Football field

   CERN

   Speaker: Karel Safarik (CERN)
  • 18:00 19:00
   Lecture Review / Diskusia prednášky 1h B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 08:30 09:15
   Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou (3) 45m B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Grygar Jiří (Czech Academy of Sciences)
  • 10:00 10:45
   Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod (1) 45m B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Martin Mojžiš (Comenius University)
   Slides
  • 11:00 11:45
   Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (1) 45m B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speakers: Karel Šafařík (CERN), Peter Chochula (CERN)
  • 12:00 14:00
   Lunch 2h B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

  • 14:00 17:00
   Hands-on Build a Cloud Chamber / Postavme si hmlovú komoru 3h 6 2-002

   6 2-002

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 14:00 17:00
   Teachers Lab Experiments 3h 3 R-002

   3 R-002

   CERN

  • 14:00 17:00
   Visit Microcosm / Návšteva Microcosm 3h B33 Reception

   B33 Reception

   CERN

  • 18:00 19:00
   Lecture Review / Diskusia prednášky 1h Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 09:00 09:45
   Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (2) 45m B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speakers: Karel Šafařík (CERN), Peter Chochula (CERN)
  • 10:00 10:45
   Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod (2) 45m B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Martin Mojžiš (Comenius Univeristy)
   Slides
  • 11:00 11:45
   Communications in Physics Collaboration / Komunikácia vo fyzikálnej spolupráci 45m B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Marek Domaracky (California Institute of Technology)
   Slides
  • 12:00 13:30
   Lunch 1h 30m B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

  • 14:00 19:30
   Discover Geneva Treasure Hunt / Hľadanie Ženevského pokladu 5h 30m Entrance B

   Entrance B

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 19:30 22:00
   Programme Dinner / Večera 2h 30m 2 Place de la Navigation (Hotel Edelweiss)

   2 Place de la Navigation

   Hotel Edelweiss

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 09:00 09:45
   Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (3) 45m B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speakers: Karel Šafařík (CERN), Peter Chochula (CERN)
   Slides
  • 10:00 10:45
   Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod (3) 45m B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Martin MojžIš (Comenius University)
   Slides
  • 11:00 11:45
   Introduction to GRID Computing / Počítanie pomocou GRIDu - úvod 45m B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speakers: Juraj Sucik, Robert Harakaly (CERN)
   Slides
  • 12:00 14:00
   Lunch 2h B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

  • 14:00 16:30
   Visit to the Anti-matter factory / Návšteva továrne antihmoty 2h 30m B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 14:00 16:30
   Visit to the Computer Centre / Návšteva počítačového centra 2h 30m B513 Computer Centre

   B513 Computer Centre

   CERN

   Speaker: Juraj Sucik
  • 14:00 16:30
   What did we learn ? What next ? / Čo sme sa naučili? Čo ďalej? 2h 30m 513 1-023

   513 1-023

   CERN

   Speaker: Karel Safarik (CERN)
  • 09:00 10:00
   Radiation Prtection at Acceleratos / Radiacna ochrana na urychlovacoch 1h B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Pavol Vojtyla (CERN)
   Slides
  • 10:00 10:45
   Technology transfer at CERN - example MEDIPIX / Transfer technológií v CERNe - príklad MEDIPIX 45m B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speakers: Bettina Mikulec (CERN), Ivan Mikulec (Institut fuer Hochenergiephysik (HEPHY))
   Slides
  • 11:00 11:45
   Heavy-ion Physics or Small Bang / Fyzika ťažkých iónov alebo malý tresk 45m B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Karel Šafařík (CERN)
   Slides
  • 12:00 14:00
   Lunch 2h B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

  • 14:00 14:45
   Introduction to CMS / CMS experiment 45m B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

  • 15:00 18:00
   Visit CMS / Návšteva CMS 3h B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

  • 17:00 18:00
   Programme evaluation / Vyhodnotenie programu 1h B6 2-024

   B6 2-024

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 08:30 09:00
   Depart for Chamonix and Slovakia / Odchod - smer Chamonix a Slovensko 30m Hostel

   Hostel

   CERN