FCPPL Quarkonium Production Workshop

Asia/Shanghai
Peking University

Peking University

B105, West Building of School of Physics (Next to the Metro Station "PKU East Gate", across the street from the main PKU entrance)
Jean-Philippe Lansberg (IPN Orsay, Paris Sud U. / IN2P3-CNRS) , Yan-Qing Ma (PKU) , Zhenwei Yang (Tsinghua University (CN))
Participants
 • Antonio Uras
 • Baoyi Chen
 • Brigitte Cheynis
 • Gines Martinez-Garcia
 • Hong-Fei Zhang
 • Jean-Marc Richard
 • Jean-Philippe Lansberg
 • Jiajia Qin
 • Jianxiong Wang
 • Jiaxing Zhao
 • Jibo He
 • Kuang-Ta Chao
 • Liupan An
 • Min Jung Kweon
 • Patrick Robbe
 • Peng Zhang
 • Pengfei Wang
 • Pengfei Zhuang
 • Rong Li
 • Sergey Barsuk
 • Wangmei Zha
 • Yan-Qing Ma
 • Yiming Li
 • Yu Feng
 • Yu-Jie Zhang
 • Zebo Tang
 • Zhenwei Yang