Apr 15 – 18, 2018
Yichang International Hotel
Asia/Shanghai timezone

Participant List

42 participants

First Name Last Name Affiliation
Andreas Bauswein Heidelberg Institute for Theoretical Studies
Ang LI Xiamen University
Chi Yang Shandong University
Daicui Zhou Central China Normal University CCNU (CN)
Defu Hou CCNU, Wuhan
DONG HAN
Feng Liu Central China Normal University
fu chuan central china normal university
Hua Pei Central China Normal University CCNU (CN)
Jinfeng Liao CTGU/CCNU/IU
Jingyi Chao IMP
Jinhui Chen Shanghai Institute of Applied Physics, CAS
Jinlong Zhang Institute of Modern Physics
Kunsu Oh Central China Normal University
Marco Ruggieri School of Nuclear Science and Technology, Lanzhou University
Ning Yu Xinyang Normal University
Norbert Herrmann Univ. Heidelberg
Nu Xu CCNU/LBNL
Peipei Zheng
pengfei zhuang
Peter Senger GSI/CCNU
Pierre Moreau Goethe University Frankfurt
Shaowei Lan Central China Normal University
Sheng-Qin Feng China Three Gorges University
Shusu Shi CCNU
Toru Kojo Central China Normal University
Volker Friese GSI Darmstadt
Volodymyr Vovchenko Goethe University Frankfurt
Wei Chen
Xiaodong Tang Institute of Modern Physics, CAS
Xiaofeng Luo Central China Normal University
Xiaolong Chen USTC
Xionghong He Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences
Yapeng Zhang Institute of modern physics, CAS
Yaping Wang Central China Normal University CCNU (CN)
Yifei Zhang University of Science and Technology of China
Yongjie Sun University of Science and Technology of China
Yu Zhang CCNU
Yuhao Qin Department of Physics, Tsinghua University
Zebo Tang University of Science and Technology of China (CN)
Zhi Qin Department of Physics, Tsinghua University
Zhigang Xiao Department of Physics, Tsinghua University