Uzaktan erişim ile Zoom üzerinden yapılacak olan bu çalıştayın amacı parçacık hızlandırıcıları ve parçacık algıçları konularında yerel olarak yürütülen Ar-Ge faaliyetleri ile mevcut ve kurulmakta olan ya da kurulması önerilen/planlanan altyapı tesisleri hakkında bilgilendirme ve değerlendirme ortamı yaratmaktır. 

Bu çerçevede etkinliğin kapsamı ulusal kaynaklarla ve yerel olarak yürütülen hızlandırıcı ve algıç odaklı projeler, faaliyetler ve tesislerle sınırlıdır. Uluslararası işbirlikleri bünyesinde katılınan deneylerde gerçekleştirilen  çalışmalar bu çalıştay kapsamı dışındadır.

Amaç ve kapsamı çerçevesinde, her yıl Kasım ayının son hafta sonunda yapılması hedeflenen bu çalıştay serisi 30 Kasım 2007 Isparta uçak kazasında aramızdan ayrılmış olan Prof. Dr. Engin Arık ve çalışma arkadaşlarının anısına düzenlenmektedir. 

Starts
Ends
Europe/Istanbul
Zoom
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEFAM) tarafından düzenlenmektedir.

Çalıştay katılım ücreti yoktur ancak katılım için kayıt olunması gerekmektedir.

Zoom üzerinden gerçekleştirilecek olan uzaktan erişim için bağlantı kayıtlı katılımcılara e-posta ile iletilecektir.

Çalıştayın dili Türkçe'dir. Programda yer alan sunumların Türkçe anlatılması beklenmektedir; sunum materyalinde (yansılarda) kısmen İngilizce içerik olması durumunda dahi konuşmalar Türkçe olacaktır.