Due to technical problems on the CERN SSO system, logging in is currently failing for many users. Details on the SSB

Bildiri Listesi

28 / 28
Ali Alaçakır (TENMAK) , Avni Aksoy (Ankara Üniversitesi TARLA) , Erkcan Ozcan (Bogazici University) , Fatih Yaman (İYTE) , Orhan Cakır (Ankara Üniversitesi) , Serdar Bulut (TENMAK) , Serkant Cetin (Istanbul Bilgi University (TR)) , Sertac Ozturk (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi) , Çağlar Kaya (Ankara Üniversitesi - TARLA) , Özlem Karslı (Ankara Üniversitesi - TARLA)
11/29/20, 6:45 PM

Panelde çalıştayın kapsamı çerçevesinde iki boyutlu bir SWOT çalışması hedeflenmektedir (SWOT: Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats / Güçlü Yönler - Zayıf Yönler - Fırsatlar - Tehditler). 1. boyut kurumsal, 2. boyut ulusal olarak belirlenmiştir.

S. Çetin, Serkant Cetin (Istanbul Bilgi University (TR))
11/29/20, 7:25 PM