Bildiri Listesi

28 / 28
Ali Alaçakır (TENMAK), Avni Aksoy (Ankara Üniversitesi TARLA), Erkcan Ozcan (Bogazici University), Fatih Yaman (İYTE), Orhan Cakır (Ankara Üniversitesi), Serdar Bulut (TENMAK), Serkant Cetin (Istanbul Bilgi University (TR)), Sertac Ozturk (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi), Çağlar Kaya (Ankara Üniversitesi - TARLA), Özlem Karslı (Ankara Üniversitesi - TARLA)
11/29/20, 6:45 PM

Panelde çalıştayın kapsamı çerçevesinde iki boyutlu bir SWOT çalışması hedeflenmektedir (SWOT: Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats / Güçlü Yönler - Zayıf Yönler - Fırsatlar - Tehditler). 1. boyut kurumsal, 2. boyut ulusal olarak belirlenmiştir.

S. Çetin, Serkant Cetin (Istanbul Bilgi University (TR))
11/29/20, 7:25 PM