July 28, 2020 to August 6, 2020
virtual conference
Europe/Prague timezone

BeInspired@ICHEP2020

Výstava a hlasování / Exhibition and Contest: na této stránce


This Contest is limited to Czech students only, therefore the content of this site is available only in Czech language.

O čem projekt je

 • Projekt propojuje umělecký svět a fyziku
 • Nechte se inspirovat částicovou fyzikou a vytvořte vlastní umělecké dílo
 • Původní myšlenka byla vystavit vaše práce v Konferenčním centru Praha v rámci celosvětově nejprestižnější mezinárodní konference o částicové fyzice ICHEP2020. Kvůli pandemii COVID-19 se ale konference koná pouze online a díla jsou vystavena na webu.
 • Fyzicky budou vystavena na 20. konferenci českých a slovenských fyziků, která proběhne ve dnech 7.- 10. září 2020 v Praze.
 • Projekt zaštiťuje významný český výtvarník prof. MgA. Vladimír Kokolia
 • V rámci projektu bude možnost diskuzí s předními částicovými fyziky v ČR

Jak bude projekt probíhat

 • Během února studenti se svými vyučujícími absolvují besedu o částicové fyzice a o umělecké inspiraci v Praze nebo v Olomouci. Tento workshop povede Michael Hoch, který podobné projekty pořádá po celém světě. Na workshopu vystoupí také prof. Vladimír Kokolia, který se dlouhodobě nechává fyzikou inspirovat.
 • Jeden celodenní workshop se bude konat v Praze, a to 14.2.2020 na FJFI ČVUT Břehová 7, 115 19 Praha 1. V případě zájmu uspořádáme podobný workshop také v Olomouci.
 • Na základě tohoto setkání začnou studenti se svými vyučujícími téma umělecky zpracovávat. Pokud se hlásíte sami, tak Vám odborné vedení v případě Vašeho zájmu zajistíme. Zpracování je čistě na Vás, žádná omezení co se týče formy nejsou. Práce by měly být hotovy do konce května.
 • Během zpracování budete moci využít konzultací s českým výtvarníkem prof. Vladimírem Kokoliou či jeho studenty. Budete mít také příležitost ke konzultacím či diskuzím s předními částicovými fyziky v ČR.
 • Výstupem je výstava na webu, a zároveň živá výstava na 20. konferenci českých a slovenských fyziků, která proběhne ve dnech 7.- 10. září 2020 v Praze.
 • V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat (beinspired@ichep2020.org).

 


Plakát

Plakát ke stažení najdete zde


Přihlášky

 

Přihlašujte se do 24.1.2020

Přihlášku najdete zde


 

Program zahajovacího workshopu 14.2.

09:45 - 10:00 Přivítání

10:00 - 10:25 Přednáška o částicové fyzice (M. Myška)

10:40 - 11:40

 • Polovina studentů: Ukázka zpracování dat z experimentu ATLAS
 • Čtvrtina studentů: Stavba mlžných komor
 • Čtvrtina studentů: Návštěva zařízení TOKAMAK

11:50 - 12:20 Flash mob (M. Hoch)

14:00 - 17:00 Tři skupiny studentů se vždy po hodině budou střídat na těchto stanovištích:

 • Kreativní dílna (V. Kokolia)
 • Colour experiments (M. Hoch)
 • Stavba mlžných komor