Apr 23 – 27, 2023
JMS Aster Plaza
Asia/Tokyo timezone

Committees

INTERNATIONAL ADVISORY COMMITTEE

 • Masayuki ASAKAWA (Osaka U., Japan)
 • Anju BHASIN (Jammu U., India)
 • Sandeep CHATTERJEE (IISER, India)
 • Sungtae CHO (Kangwon National U., Korea)
 • ShinIchi ESUMI (U. Tsukuba, Japan)
 • Kenji FUKUSHIMA (U. Tokyo, Japan)
 • Taku GUNJI (U. Tokyo, Japan)
 • Sourendu GUPTA (TIFR, India)
 • Tetsufumi HIRANO (Sophia U., Japan)
 • Byungsik HONG (Korea U., Korea)
 • Mei HUANG (UCAS, China)
 • Minjung KWEON (Inha U., Korea)
 • Su Houng LEE (Yonsei U., Korea)
 • Yu-Gang MA (Fudan U., China)
 • Bedangadas MOHANTY (NISER, India)
 • Dongho MOON (Chonnam National U., Korea)
 • Tapan NAYAK (CERN, Switzerland/India)
 • Victor ROY (NISER, India)
 • Maya SHIMOMURA (Nara Women's U., Japan)
 • Qun WANG (USTC, China)
 • Xin-Nian WANG (LBNL, USA/China)
 • In-Kwon YOO (Pusan National U., Korea)
 • Yapeng ZHANG (IMP, China)
 • Pengfei ZHUANG (Tsinghua U., China)

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

staff members (Hiroshima U.)
 • Chiho NONAKA (co-chair)
 • Masanori OGINO
 • Azumi SAKAI
 • Kenta SHIGAKI (chair)
 • Takashi UMEDA
 • Yorito YAMAGUCHI (scientific secretary)
 • Satoshi YANO
supporting members (Hiroshima U.)
 • Nicholas BENOIT
 • Abdi CENDIKIA
 • Ren EJIMA
 • Tomoya FURUKAWA
 • Muhamad Noor Izwan Bin ISHAK
 • Tomo ITO
 • Riku KABAYAMA
 • Kento KIMURA
 • Shunsuke KURITA
 • Kanato MATSUTANI
 • Shun'ichiro MURAOKA
 • Masahiro OIDA
 • Motomi OYA
 • Koki SOEDA
 • Hiraku SOETA
 • Ryoka TOKUMOTO
 • Keisuke TOMOHIRO
 • Rento YAMADA
 • Ko YAMAUCHI
Program Subcommittee
 • Chiho NONAKA (co-chief, theory)
 • Azumi SAKAI
 • Yorito YAMAGUCHI (co-chief, experiment)
 • Satoshi YANO

REGIONAL ORGANIZING COMMITTEE

 • Tatsuya CHUJO (U. Tsukuba)
 • Taku GUNJI (U. Tokyo, TBC)
 • Masayasu HARADA (Nagoya U.)
 • Tetsuo HATSUDA (Riken)
 • Noriyoshi ISHII (Osaka U., TBC)
 • Ken OYAMA (NIAS)
 • Hiroyuki SAKO (JAEA)

Please send mails to athic23-loc@ml.hiroshima-u.ac.jp to reach the LOC.