Jun 1 – 22, 2017
JINR DUBNA
Europe/Warsaw timezone
REJESTRACJA NA PRAKTYKI SLOW CONTROL DUBNA 2017 !!!

TEMAT 17: Testowanie SCS, układu z czujnikiem Halla za pomocą NImyRIO.

Not scheduled
10m
B: 215; room 327 (JINR DUBNA)

B: 215; room 327

JINR DUBNA

Joliot Curie 6
PRAKTYKA

Speaker

Mr Marek Peryt (Warsaw University of Technology)

Description

(Zgłoszenie tematu praktyki studenckiej Slow Control System DUBNA 2017; w dniach od 2 do 22 lipca 2017)

TEMAT 1:

Zgłaszający: mgr inż. Marek Peryt,
Laboratorium: V&BLHEP, JINR Dubna.
Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska, Zakład Fizyki Jądrowej – ZVII
Kontakt: marekperyt@if.pw.edu.pl; slowcontrol2017@if.pw.edu.pl

Numer i nazwa tematu badawczego grupy naukowej: JINR Dubna, 11-12-2013 nr 62 nnpp 1.;
prof. dr hab. R. Lednicki & prof. dr hab. J. Pluta; V&BLHEP, 02-0-1065-2007/2017
prof. dr hab. J. Pluta & mgr inż.M. Peryt V&BLHEP, 02-0-1065-2007/2017

TEMAT PRAKTYKI – ĆWICZENIA: „Badanie składników systemu Slow Contro Systeml, dla detektora MPD (Multi-Purpose Detector) - NICA (Nuclotron Ion Collider fAcility)”.

 1. Teoretyczne przygotowanie z zakresu sterowania.
   Poznanie i analiza działania układu.
   Proponowana funkcjonalność oprogramowania.
   Metody testowania sytemu.
 2. Zapoznanie się z projektem w ZIBJ w Dubnej.
 3. Analiza działania sytemu.
 4. Projekt procedur testowych.
 5. Opracowanie wyników testów.
 6. Analiza wyników testów, propozycje zmian, ulepszeń i nowych funkcjonalności systemu.

Wymagania wobec praktykanta:
- podstawowa wiedza z fizyki, elektroniki i informatyki
- posiadanie laptopa - opcjonalnie.
- umiejętność obsługi podstawowych aplikacji dla MS Windows,
- wskazana znajomość LabView, SIEMENS SCADA

Literatura:

[1] „The Multi-Purpose Detector – MPD to study Heavy Ion Collisions at NICA
(CDR Conceptual Design Report) Version 1.4; www.jinr.ru

[2] http://www.ni.com

[3] https://www.automatyka.siemens.pl

[4] LabView: www.ni.com

Ćwiczenie dla 1-2 studentów – praktykantów.

Prosimy wysyłać zgłoszenia na adres mailowy: slowcontrol2017@if.pw.edu.pl

Temat maila: Slow_Control_DUBNA_2017_Imię_Nazwisko

Primary author

Mr Marek Peryt (Warsaw University of Technology)

Presentation materials

There are no materials yet.