Jun 1 – 22, 2017
JINR DUBNA
Europe/Warsaw timezone
REJESTRACJA NA PRAKTYKI SLOW CONTROL DUBNA 2017 !!!

O Projekcie....

Slow Control System Dubna 2017

Team for the Future of NICA Dubna 2017
 wakacyjne praktyki studenckie
w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych

w Dubnej k/Moskwy (Rosja)

NICA days 2017 (Warszawa)

 

Szanowni Państwo!

 

Slow Control System (SCS) - tak nazywamy zespół układów elektronicznych, oprogramowania nimi zarządzającego, oraz dokumentację techniczną, systemu przeznaczonego do sterowania innym układem pomiarowym, produkcyjnym lub badawczym. Mając do czynienia z kompletem: sprzęt (hardware), oprogramowanie (software) i dokumentacja (bookware) używamy określenia SCS Slow Control System. 
Slow Control System - występuje dziś niemal wszędzie, zwłaszcza w większych eksperymentach naukowych w Laboratoriach w CERN, DESY, JINR i wielu innych. 
Slow Control System Dubna 2017, to druga już edycja Projektu zawodowych letnich spotkań twórców zaawansowanej aparatury naukowej, którego celem jest pokazanie Państwu dlaczego Slow Control System jest tak ważny, jak działa, jak go projektować, w jaki sposób oprogramowywać, wreszcie na czym polega testowanie i podłączenie SCS do wielkich eksperymentów badawczych.
Drugie Letnie Praktyki Studenckie: Slow Control System Dubna 2017 to międzynarodowy Projekt przeznaczony dla studentów. Macie Państwo niepowtarzalną szansę uczestniczenia w unikatowych pracach międzynarodowych eksperckich zespołów, przy nowo powstającym wielkim eksperymencie fizycznym NICA - MPD w Dubnej.
NICA - MPD jest w trakcie budowy! Powstaje - dlatego to wielka szansa, na udział w czymś niemal od początku, od narodzin, od koncepcji, do działającego eksperymentu.
Slow Control Dubna 2017 to szansa dla młodych inżynierów i naukowców, na fascynującą ścieżkę kariery.     

Technologia i wsparcie merytoryczne:


Disclaimer:
The banner picture on top of this page is adapted from oryginal http://jinr.com.pl.
The background picture in the poster is adapted from Wiki
These files are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.