Jun 1 – 22, 2017
JINR DUBNA
Europe/Warsaw timezone
REJESTRACJA NA PRAKTYKI SLOW CONTROL DUBNA 2017 !!!

Program Praktyk...

 • Slow Control System Dubna 2017: Zajęcia praktyczne...

  01

  Celem tych zajęć jest wykonanie realnych (fizycznych) układów budowanego Systemu Slow Control System dla detektora MPD NICA.
  Praktykanci wykonają zaprojektowane pod nadzorem inżynieryjnym swoich Opiekunów (Supervisor's) układy elektroniczne będące częścią Systemu SC, następnie oprogramują te układy w LABVIEW i wykonają ich testy i pomiary.
  Każdy Praktykant, wykona Prezentację końcową która będzie bazą jego referatu zaliczającego praktykę na Seminarium kończącym Praktyki, w jednym z końcowych jej dni - przypuszczalnie 20 lub 21 lipca 2017 roku. Językiem wykładowym podczas seminarium jest język angielski.

 • Slow Control System Dubna 2017: Wykłady wprowadzające...

  02

  Praktycznie każdy dzień Praktyk rozpoczynamy takim wykładem...
  Celem ich jest wprowadzenie w zagadnienia, którymi zajmujemy się w JINR w ramach tematu Slow Control for MPD NICA, uporządkowanie i ugruntowanie tej wiedzy, a także zapewnienie Praktykantom minimum wiedzy inzynieryjno technicznej łącznie z przepisami BHP.

 • Slow Control System Dubna 2017: Zwiedzanie JINR, Laboratoriów naukowo-badawczych

  03

  Praktykanci wezmą udział w kilku wycieczkach naukowych po Laboratoriach JINR. Celem tych zajęć jest poznanie możliwości badawczych Instytutu, stosowanych rozwiązań i technologii oraz przybliżenie Praktykantom wiedzy praktycznej z zakresu czym są wielkie projekty badawcze z fizyki wysokich energii.

 • Slow Control System Dubna 2017: Poznajemy Rosję i Rosjan...

  04

  Praktykanci wezmą udział w kilku wycieczkach po Rosji. Planowany jest m.in. wyjazd do Moskwy stolicy federacji Rosyjskiej. Tam planujemy zwiedzanie m.in. Miasta i Kremla. Planowane są też inne wycieczki, zwykle jako zajęcia "week-endowe" łączące zwiedzanie okolic z integracją w Grupie. Tradycyjnie w programie dla grup z Polski, jest wyjazd do Twer i Miednoje, jako miejsc kaźni Polaków (oficerów, inteligencji i urzędników) pojmanych we wrześniu 1939 roku, następnie zamordowanych w Twer i pochowanych w Miednoje. Niektórzy odnajdują tu swoich krewnych...