Jun 1 – 22, 2017
JINR DUBNA
Europe/Warsaw timezone
REJESTRACJA NA PRAKTYKI SLOW CONTROL DUBNA 2017 !!!

Proponowane Projekty....

30 / 30
Prof. Michał Heller (Centrum )
7/2/17, 7:20 AM
Slow Control System Dubna 2017: Zajęcia praktyczne...
Talk

Wykład ks. prof. Michała Hellera.

Mr Marek Peryt (Warsaw University of Technology)
7/5/17, 10:00 AM
Slow Control System Dubna 2017: Wykłady wprowadzające...
Talk

Practical information, rules of work, Safety and Hygiene at JINR.

Mr Marek Peryt (Warsaw University of Technology)
Slow Control System Dubna 2017: Zajęcia praktyczne...
Talk