1-22 June 2017
JINR DUBNA
Europe/Warsaw timezone
REJESTRACJA NA PRAKTYKI SLOW CONTROL DUBNA 2017 !!!

Proponowane Projekty....

30 / 30
Prof. Michał Heller (Centrum )
02/07/2017, 07:20
Slow Control System Dubna 2017: Zajęcia praktyczne...
Talk

Wykład ks. prof. Michała Hellera.

Mr Marek Peryt (Warsaw University of Technology)
05/07/2017, 10:00
Slow Control System Dubna 2017: Wykłady wprowadzające...
Talk

Practical information, rules of work, Safety and Hygiene at JINR.

Mr Marek Peryt (Warsaw University of Technology)
Slow Control System Dubna 2017: Zajęcia praktyczne...
Talk