Jun 1 – 22, 2017
JINR DUBNA
Europe/Warsaw timezone
REJESTRACJA NA PRAKTYKI SLOW CONTROL DUBNA 2017 !!!

Informacje praktyczne

 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy rekrutację na: Slow Control Dubna 2017 - letnie praktyki studenckie w (ZIBJ) Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej, które odbędą się w dniach od 2 do 22 lipca 2017 roku.

(wyjazd z Polski 1 lub 2 lipca, wyjazd z Dubnej (powrót do Polski) 22 lipca - 2017 roku).

Nasza oferta adresowana jest do studentów 2 – 5 roku Wydziałów Politechniki.

Szczególnie zapraszamy Studentów Wydziałów: Elektrycznych, Inżynierii Lądowej, MEiL, EiTI, MINI, Elektroniki, Informatyki, Mechaniki, Energetyki, Mechatroniki, Robotyki, Inżynierii Chemicznej - ale nie tylko...

Zgłoszenia dokonane w formie rejestracji on-line na naszej stronie internetowej w linku "Rejestracja" będą podlegały weryfikacji merytorycznej, o ile liczba chętnych przekroczy nasze możliwości.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy, prosimy o rzetelne wypełnianie pól.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (20 na całą Polskę) prosimy o sprawna akcję rejestracyjną.

Zgłoszenia udziału w praktykach przyjmujemy do dnia 27 kwietnia.

Listę osób zakwalifikowanych na Slow Control Dubna 2017, ogłosimy po 27 kwietnia 2017 roku.

UWAGA!!!

Osoby zakwalifikowane - muszą przesłać skan (ważnego o pół roku ponad termin zakończenia praktyk tj do końca 2017 roku!) paszportu organizatorowi, najpóźniej do końca dnia 28 kwietnia!

Serdecznie zapraszamy!

Warunki finansowe:

Uczestnik praktyki pokrywa:

 • koszt przejazdu: z Moskwy do miejsca zamieszkania w Polsce (około 500 PLN),
 • w przypadku podróży pociągiem: koszt dwukrotnej wizy tranzytowej przez Białoruś: (15 Euro – opłata za udzielenie wizy, plus opłata około 150 PLN, za pośrednictwo w załatwieniu wizy)
 • koszt ubezpieczenia KL i NNW  na okres podróży i pobytu na praktyce
  około 70,- PLN).

Natomiast ZIBJ pokrywa pozostałe koszty:

 • zakwaterowania w pokojach 1, 2, 3 lub 4 osobowych w hotelu instytutowym lub w domu studenckim,
 • programu turystyczno-rekreacyjnego,
 • transportu z Moskwy do Dubnej w dniu przyjazdu i z Dubnej do Moskwy w dniu powrotu do Polski,
 • biletu na przelot samolotem lub dojazd pociągiem w wagonie sypialnym II klasy z Warszawy do Moskwy (łącznie do 150 USD),
 • dietę codzienną w rublach (równowartość 22,- USD dziennie),
 • bezpłatne śniadania w restauracji hotelowej,
 • rublową równowartość (3,- USD dziennie), stanowiącą tzw. fundusz operacyjny, z którego będą pokrywane: koszty biletów wstępu do muzeów, opłaty za przewodników, opłaty za przejazd METRO w Moskwie itp.. (w przypadku nie  uczestniczenia w wycieczkach niewydane kwoty, nie będą wypłacane Praktykantom).

Część naukowa praktyki składa się z 4 elementów:

 1. Wysłuchanie zadanych wykładów wygłoszonych przez znanych profesorów ZIBJ i ekspertów technicznych, przy czym wykaz wykładów zostanie podany w pierwszych dniach praktyki.
 2. Wykonanie wybranego projektu.
 3. Przygotowanie  prezentacji na temat wykonanego Projektu i wygłoszenie wykładu końcowego - ostatniego dnia praktyk (w języku rosyjskim lub angielskim), (Szczegóły dotyczące prezentacji można znaleźć w linku: Presentation of the projects by students; na stronie http://newuc.jinr.ru/section.asp?id=578
 4. Wzięcie udziału w listopadowej Studenckiej Konferencji Slow Control Warsaw 2017, zgłoszenie i opublikowanie pracy związanej z Praktyką, w zeszytach JINR w Dubnej.
  Prosimy o możliwie szybkie zgłoszenie udziału (rejestracja!!!) na naszej stronie internetowej.

Zgłoszenie powinno być poparte opinią opiekuna naukowego macierzystej Uczelni, które można dosłać w terminie późniejszym.

 • W jednym Projekcie (wybranym temacie zajęć praktycznych), może wziąć udział określona liczba osób (1, 2 a niekiedy maksymalnie 3 osoby), dlatego prosimy o to, by każdy z Uczestników wybrał z naszej listy tematów, max. trzy i podał je w zgłoszeniu w preferowanej kolejności.
 • Liczba miejsc, wstępnie jest ograniczona do 20 na całą Polskę.
 • Zgłoszenia przyjmujemy do 27 kwietnia 2017, a listę osób zakwalifikowanych na praktykę ogłosimy po 27 kwietnia 2017 roku, osoby które zakwalifikują się muszą natychmiast wysłać organizatorom skan paszportu na adres (slowcontrol2017@if.pw.edu.pl)
 • Prosimy pamiętać, że paszporty na wyjazd do Rosji (wiza), muszą być ważne conajmniej jeszcze 6 miesięcy, po dacie zakończenia pobytu w Rosji!!!

Serdecznie pozdrawiamy

Marek Peryt

Zespół organizacyjny praktyk Slow Control Dubna 2017

Prof. dr hab. Jan PLUTA

Prof. dr hab. inż. Adam KISIEL

mgr inż. Marek PERYT

Kontakt: slowcontrol2017@if.pw.edu.pl

Koordynator Programu Bogolubova-Infelda

dr Władysław Chmielowski; wchmiel@jinr.ru