1-22 June 2017
JINR DUBNA
Europe/Warsaw timezone
REJESTRACJA NA PRAKTYKI SLOW CONTROL DUBNA 2017 !!!

Session

Poznajemy Rosję...

2 Jul 2017, 14:10
B: 215; room 327 (JINR DUBNA)

B: 215; room 327

JINR DUBNA

Joliot Curie 6

Description

Wycieczki do wybranych kilku miejsc w Federacji Rosyjskiej...

Presentation Materials

There are no materials yet.
Building timetable...