Sep 23 – 26, 2019
Other Institutes
Europe/Warsaw timezone

Scientific Committee

  • Mariusz P. Dąbrowski (chair, Univ. Szczecin)

  • Marek Biesiada (Silesian University, Katowice)

  • Andrzej Królak (Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences, Warsaw)

  • Jerzy Lewandowski (University of Warsaw)

  • Edward Malec (Jagiellonian University, Kraków)

  • Piotr Sułkowski (University of Warsaw)

  • Marek Rogatko (Maria Curie-Skłodowska University of Lublin, Lublin).