7-10 September 2020
Europe/Zurich timezone
20. konference českých a slovenských fyziků

kulatý stůl "Jak učíme fyziku - postřehy a nápady"

8 Sep 2020, 18:30
1h
lecture hall N1 (IMPAKT)

lecture hall N1

IMPAKT

Presentation Materials

There are no materials yet.