Sep 7 – 10, 2020
Europe/Zurich timezone
20. konference českých a slovenských fyziků

Public talks / Program pro veřejnost

V úterý 8. září večer bude konference otevřena pro širokou veřejnost s
následujícím programem:

Kulatý stůl "Jak učíme fyziku - postřehy a nápady"
Účast přislíbili: Jozef Beňuška (Evropský učitel fyziky, Gymnázium Martin), Zdeněk Drozd (Fyzikální pedagogická společnost JČMF), Irena Dvořáková (Elixír do škol), Jitka Houfková (MFF UK Praha), Marián Kireš (PF UPJS Košice), Věra Krajčová (SSPŠ
Praha), František Kundracik (FMFI UK Bratisklava), Martin Vlach (MFF UK Praha)

Přednáška doc. Františka Kundracika z FMFI UK Bratislava "Tajomstvá
fujary a píšťaliek
".

Přednáška prof. Vladimíra Matolína z MFF UK Praha "Vodík, palivo
budoucnosti – využití vodíku jako zdroje čisté energie
".


 

The conference is open to the general public on Tuesday 8th September in the evening. A round table discussion on ideas for modern physics teaching, a talk on secrets of pipes and whistles (prof. F. Kundracik, Slovakia) and a talk on hydrogen as a fuel of future (prof. V. Matolin, Czech Republic) will be scheduled. The public evening event languages are Czech and Slovak.