Sep 7 – 10, 2020
Europe/Zurich timezone
20. konference českých a slovenských fyziků

Payment details / Informace k platbě

For English see below.

Konferenční poplatky

V případě zrušení konference zaručujeme plné navrácení konferenčních poplatků.

 • 190 EUR pro členy ČFS a SFS
 • 200 EUR pro zaměstance kolektivních členů ČFS a SFS nebo individuální členy JČMF, JSMF nebo EPS
 • 210 EUR ostatní
 • +70 EUR pro doprovázející osoby (v ceně welcome party a konferenční večeře)
 • +50 EUR registrace po termínu (po 22. červnu) 

Kolektivní členové ČFS: MFF UK, FJFI ČVUT, ÚTEF ČVUT, FzÚ AV ČR, ÚFP AV ČR, ÚJF AV ČR, ÚFM AV ČR, ÚPT AV ČR

V odůvodněných případech může programový výbor rozhodnout o částečném nebo úplném odpuštění konferenčního poplatku. Žádost spolu s odůvodněním zasílejte e-mailem na adresu "predseda.cfs@jcmf.cz". Žádosti aktivních vědeckých pracovníků nebudou reflektovány.

Pro učitele fyziky na ZŠ a SŠ je vstup na konferenci v úterý odpoledne volný, registrace nutná. Program v úterý večer je volný pro veřejnost, registrace není nutná.

Registrační poplatky pro plátce v českých korunách:

 • 5000 Kč pro individuální členy ČFS nebo SFS
 • 5500 Kč pro zaměstnance kolektivních členů nebo individuální členy JČMF, JSMF nebo EPS
 • 6000 Kč pro ostatní
 • +1800 Kč pro doprovod (v ceně welcome party a konferenční večeře)
 • +1300 Kč registrace po termínu (po 22. červnu) 

Registrace po termínu (po 22. červnu) musí mít částku navýšenou o 1300 Kč (s výjimkou poplatku pro doprovod). 

Platba pouze bankovním převodem

 Platba v Eurech:

Platba v ČR v Eurech

Bankovní spojení pro platby v EUR v ČR 2500056341 / 2010
Variabilní symbol     reg.číslo
Zpráva pro příjemce KCSF-příjmení-reg.číslo

 Mezinárodní platba v Eurech

IBAN CZ5520100000002500056341
BIC kód/SWIFT FIOBCZPPXXX
Adresa banky pro mezinárodní platby Fio banka, a.s.,
V Celnici 1028/10, Praha 1
Příjemce Česká fyzikální společnost, pobočný spolek JČMF,
Na Slovance 2, 182 21 Praha 8, 
Česká republika
Zpráva pro příjemce KCSF-příjmení-reg.číslo

  Platba v Korunách:

Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR 2900009675 / 2010
Variabilní symbol reg.číslo
Zpráva pro příjemce KCSF-příjmení-reg.číslo

POZN. "reg.číslo" je číslo přiřazené vaší registraci poté co se registujete. Najdete ho např. v potvrzujícím emailu pod názvem "Registration ref: #".


 Registration fees:

The conference fee will be fully reimbursed if the conference gets cancelled.

 • 190 EUR for individual members of CPS and SPS
 • 200 EUR for employees of the collective members, for individual members of JČMF, JSMF or EPS
 • 210 EUR other
 • +70 EUR for accompanying person
 • +50 EUR for post-deadline registration (after 22nd June)

Payment only possible via the wire transfer

 

IBAN CZ5520100000002500056341
BIC kód/SWIFT FIOBCZPPXXX
Bank address Fio banka, a.s.,
V Celnici 1028/10, Praha 1
Payment recipient Česká fyzikální společnost, pobočný spolek JČMF,
Na Slovance 2, 182 21 Praha 8,
Czech Republic
Payment identification  KCSF-surname-reg.number

NOTE: the "reg.number" is a number assigned to your registration. You can find it for instance in the confirmation e-mail under "Registration ref: #".