Sep 7 – 10, 2020
Europe/Zurich timezone
20. konference českých a slovenských fyziků

Posters discussion - slack

Diskuze k posterům proběhne v prostředí Slack. Pro přihlášení se do diskuze a prohlížení dodaných posterů stačí přejít na link

https://join.slack.com/t/csfposter/shared_invite/zt-h57139hv-ki5oEEoEOnQUKj8Hd9zhEg

Bude po Vás při prvním přihlášení požadovat funkční e-mail a volbu hesla. Pote Vám na e-mail pošle další instrukce nebo rovnou ověřovací kód, který jednoduše zkopírujete. Vše je velmi intuitivní. Poté si najdete poster, ke kterému se chcete vyjádřit a můžete psát a čekat komentáře. Již teď si to můžete vyzkoušet.

Prosím on-site účastníky, aby také neváhali zaslat své postery elektronicky a umožnili on-line účastníkům prohlédnout si jejich výsledky.