Sep 7 – 10, 2020
Europe/Zurich timezone
20. konference českých a slovenských fyziků

Organising and Programme Committees / Organizační výbor a programový výbor

Organising committee

 

 • Miroslav Cieslar (MFF UK Praha) – Chair    
 • Július Cirák (ÚJFI STU Bratislava)    
 • Jiří Dolejší (MFF UK Praha)    
 • Andrea Džubinská (PriF UPJŠ Košice)    
 • Mária Kovaláková (FEI TU Košice)    
 • Lukáš Kramárik (FJFI ČVUT Praha)    
 • Marián Reiffers (FHPV UNIPO Prešov)    
 • Eva Šimečková (ÚJF AV ČR Řež u Prahy)    
 • Miroslav Šulc (FP TUL Liberec)

Programme committee

 • Jan Mlynář (FJFI ČVUT Praha) – Chair    
 • Slavomír Entler (ÚFP AV ČR Praha)    
 • Štefan Gmuca (FÚ SAV Bratislava)    
 • Eduard Hulicius (FzÚ AV ČR Praha)    
 • Peter Markoš (FMPI UK Bratislava)    
 • Stanislav Novák (PřF UJEP Ústí nad Labem)    
 • Milan Timko (ÚEF SAV Košice)