Sep 7 – 10, 2020
Europe/Zurich timezone
20. konference českých a slovenských fyziků

Programme for teachers / Program pro učitele

Učitelé fyziky ze středních i základních škol se mohou konference bezplatně zúčastnit v úterý 8. září odpoledne a ve středu 9. září. Vzhledem k omezenému počtu míst je ale nutné, aby se učitelé na konferenci registrovali . Mimo jiné bude na programu zvaná přednáška doc. Mariána Kireša z UPJŠ Košice "Trendy vo fyzikálnom vzdelávaní, očakávania a realizácia", postery a prezentace učitelů a didaktiků fyziky, burza kontaktů mezi vědci a učiteli a představení vybraných iniciativ, které usilují o zpřístupňování fyziky. Součástí úterního odpoledne bude i kulatý stůl na téma "Úskalí terminologie fyziky, aneb máme vůbec publikovat česky a slovensky?", který povede šéfredaktor Československého časopisu pro fyziku prof. Jan Valenta z MFF UK. Učitelé jsou samozřejmě zváni i na večerní program pro veřejnost, kde proběhne mj. kulatý stůl na téma "Jak učíme fyziku - postřehy a nápady".

Úterní balíček s večeří  a přestávky na kávu sponzoruje zaregistrovaným učitelům vystavovatel HELAGO-CZ, s.r.o.


Physics teachers from secondary and elementary schools are welcome to participate for free on Tuesday 8th September in the afternoon (registration required). An invited talk on modern teaching methods (prof. M Kires, Slovakia), presentations prepared  by teachers, round table on scientific terminology in Czech and Slovak languages (prof J. Valenta, Czech Republic) and science outreach initiatives will be scheduled. The working languages in this afternoon will be Czech and Slovak except for individual discussions.

Catering for registered teachers is sponsored by HELAGO-CZ, s.r.o.