Sep 7 – 10, 2020
Europe/Zurich timezone
20. konference českých a slovenských fyziků

 

 

 

 

 

 

 

Již 20. konference českých a slovenských fyziků proběhne ve dnech 7.- 10. září 2020 v Praze. Spolu
s Českou fyzikální společností JČMF a Slovenskou fyzikální společností vás na ni zve i Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, v jejíchž prostorách se bude konference tentokrát konat. Pracovními jazyky budou angličtina, čeština a slovenština.

Konference si již tradičně klade za cíl seznámit účastníky s nejnovějším pokrokem zejména v odvětvích fyzikálních věd, kterým se v České republice a na Slovensku intenzivně věnujeme. Chceme posílit také komunikaci fyziků napříč obory a napříč generacemi.  Pozornost bude věnována i výuce fyziky a prezentaci fyziky pro širokou veřejnost. Konference bude publikovat e-sborník příspěvků. Sborník bude recenzovaný a bude mu přiděleno ISBN.

Konference získala záštitu Primátora hl. m. Prahy a záštitu Velvyslance Slovenské republiky v České republice.


Czech Physical Society, Slovak Physical Society and Faculty of Mathematics and Physics, Charles University cordially invite you to attend the 20th Conference of Czech and Slovak Physicists, to be organised in Prague from 7th to 10th September 2020.

This joint conference primarily aims at the latest advances in the branches of physics to which our countries intensively contribute. We also wish to strengthen communication in physics across different fields of interests as well as across generations. Attention will be paid to physics teaching and to physics outreach, too. A conference e-proceedings will be published. The proceedings will be peer reviewed and will be identified via ISBN.

 The conference is held under the auspices of the Mayor of Prague and the Ambassador of Slovakia to the Czech republic.

Starts
Ends
Europe/Zurich
Faculty of Mathematics and Physics, Charles University V Holešovičkách 2, 180 00 Prague 8, Czech Republic