Sep 7 – 10, 2020
Europe/Zurich timezone
20. konference českých a slovenských fyziků

Important dates / Důležitá data

  • 11th May 2020: Abstract submission deadline / termín zaslání abstraktu
  • 1st June 2020: Notification of the contribution acceptance / termín rozhodnutí o přijetí příspěvku
  • 22nd June 2020  Registration deadline / termín registrace

Conference contributions will be in English, Czech or Slovak (the abstract to be submitted in the language of foreseen presentation).

The article submission deadline to the refereed proceedings has been set to 30th September 2020.


Pracovními jazyky jsou angličtina, čeština a slovenština. Abstrakt zasílejte zásadně v jazyce, kterým chcete příspěvek prezentovat.

Termín zaslání příspěvku do recenzovaného sborníku (pouze v angličitně) je 30. září 2020.