7-10 September 2020
Europe/Zurich timezone
20. konference českých a slovenských fyziků

LASER – PRACOVNÍ NÁSTROJ 21.STOLETÍ

10 Sep 2020, 08:30
35m
lecture hall T1 (building A)

lecture hall T1

building A

Speaker

Smrž M. (Institute of Physics, Czech Academy of Sciences, Prague,)

Description

Laserové systémy prošly od svého objevení v roce 1960 dlouhou cestu a v posledních letech
se stávají stále častěji běžně využívaným pracovním nástrojem. Centrum HiLASE
Fyzikálního ústavu se od svého vzniku zaměřuje na vývoj špičkových, zejmna pulsních,
diodově buzených pevnolátkových laserů pro moderní průmyslové aplikace. Takové lasery
s vysokou účinností, středním výkonem až 1 kW a dobou trvání pulsu v řádu nanosekund až
femtosekund jsou schopny zajistit v průmyslových podmínkách výrobu rychlých
polovodičových čipů, zvýšit životnost a spolehlivost leteckých součástek, vrtat vysoce přesné
otvory pro moderní motory, vytvořit funkční a antibakteriální povrchy na řadě materiálů
a mnoho dalších.
Centrum Hilase v současné době disponuje laserovou technologií na bázi tzv. tenkých disků,
kdy laser využívá výhody účinného chlazení velkoplošných krystalů s tloušťkou pouze stovek
mikrometrů, popř. technologií kryogenně chlazených keramických desek pro pulsy s vyšší
energií. Základní emisní oblast v okolí 1030 nm může být technikami nelineární optiky
rozšířena do viditelné i střední infračervené oblasti. Přednáška shrne stav vývoje v laserovém
centru HiLASE.

Primary author

Smrž M. (Institute of Physics, Czech Academy of Sciences, Prague,)

Presentation Materials

There are no materials yet.