January 3, 2018 to December 1, 2018
JINR DUBNA
Europe/Warsaw timezone
Slow Control Conference Warsaw 2018.11.09

Układ stabilizacji ciśnienia gazu powrotnego, w detektorze ToF z wykorzystaniem pompy na łożyskach magnetycznych.

Not scheduled
10m
4.01 CZiITT (WUT)

4.01 CZiITT

WUT

Rektorska 1
Team for the Future of NICA Dubna 2018 Slow Control Warsaw 2018 SCS 2018 / CZiITT

Speaker

Mr Michał Gontarz (WUT)

Description

Układ stabilizacji ciśnienia gazu powrotnego, w detektorze ToF z wykorzystaniem pompy na łożyskach magnetycznych.

Primary authors

Mr Michał Gontarz (WUT) Mr Marek Peryt (Warsaw University of Technology)

Presentation materials

There are no materials yet.