Sep 12 – 17, 2016
Szczecin, Poland
Europe/Warsaw timezone

Sponsors and Partners

Organizers, sponsors and partners:

Finansowane w ramach umowy 777/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  

Honorary patronages:

Media partners: