12-17 September 2016
Szczecin, Poland
Europe/Warsaw timezone

Sponsors and Partners

Organizers, sponsors and partners:

Finansowane w ramach umowy 777/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  

Honorary patronages:

Media partners:

 

Your browser is out of date!

If you are using Internet Explorer, please use Firefox, Chrome or Edge instead.

Otherwise, please update your browser to the latest version to use Indico without problems.

×