Sep 12 – 17, 2016
Szczecin, Poland
Europe/Warsaw timezone

Public Lecture

 We would like to invite you to the public lecture given by

Prof. Paul C. W. Davies

– Templeton Prize winner and Board Member of the SETI Project –
working at the BEYOND Center for Fundamental Concepts in Science,
Arizona State University, Phoenix, USA.

The lecture entitled

“Are We Alone in the Universe?”

will take place
on Thursday, September 15, 2016
at 18:30

in the main lecture hall (room 7, 1st floor)
of the campus building of the Maritime University of Szczecin,

ul. Szczerbcowa 4.

 » Facebook event « 

(The lecture is free and there is no need to register to attend it.)

Click here or on the poster for a larger version.

Abstract:

For 56 years astronomers have been sweeping the skies with radio telescopes in the hope of stumbling across a message from an extraterrestrial civilization. So far, nothing. Now the Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) has received a huge fillip with a $100 million donation by the philanthropist Yuri Milner. However, is the current search strategy misconceived? Should we abandon detecting messages in favour of a search for more diverse signatures of non-human technology? In this talk, which is based on my book The Eerie Silence, I shall outline the opportunities and challenges facing the new era of SETI.


 
Zapraszamy na wykład popularny

prof. Paula C. W. Daviesa

– laureata Nagrody Templetona z roku 1995 oraz
członka Komitetu Sterującego Projektu SETI (Poszukiwania Życia Pozaziemskiego) –
pracującego obecnie w Centrum Fundamentalnych Koncepcji w Nauce (BEYOND)
na Uniwersytecie Stanowym w Arizonie, USA.

Wykład pt.

„Czy jesteśmy sami we Wszechświecie?”

odbędzie się
w dniu 15 września 2016 roku
o godzinie 18.30
na kampusie Akademii Morskiej w Szczecinie,
ul. Szczerbcowa 4, sala nr 7, I piętro.

Wykład będzie wygłaszany w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

(Wykład jest bezpłatny i nie trzeba rejestrować się aby wziąć udział.)

Prof. Davies jest autorem wielu książek popularnonaukowych (m.in. „Bóg i nowa fizyka”, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 1996) a w trakcie wykładu omówi główne możliwości oraz wyzwania związane z dalszymi etapami poszukiwania sygnałów od cywilizacji pozaziemskich w oparciu o swoją nową książkę „Upiorna cisza” (“Eerie silence”).
 

Streszczenie:

Przez ponad 56 lat astronomowie przeczesują niebo za pomocą radioteleskopów w nadziei, że natkną się na informację od pozaziemskiej cywilizacji. Dotąd, niestety nic nie zarejestrowali. Niedawno SETI – Komitet Poszukiwania Życia Pozaziemskiego otrzymał ogromny bodziec w postaci 100 miliona dolarów donacji od filantropa Yuri Milnera. Czy obecna strategia poszukiwań jest błędna? Czy powinniśmy porzucić strategię bieżących poszukiwań na rzecz bardziej różnorodnych znaków pochodzących od innej niż ziemska technologii? Na moim wykładzie, który będzie oparty o napisaną przeze mnie książkę „Upiorna cisza”, dokonam przeglądu możliwości i wyzwań jakim musimy sprostać w nowej erze projektu SETI.